بعضی مطالعات دیگر نشان میدهند شنا فشارخون و قند خون را كاهش میدهد. در شروع فقدان نفس را احساس میکنید. حرکت دست در شنای پروانه به شنای کرال شباهتهایی دارد. به سخن دیگر، هنگام و پس از شنا نباید احساس خستگی شدید کنید. همین وضعیت در بازه زمانی بارداری افزایش مییابد، زیرا حال ضربان قلب و مقدار تنفس هنگام استراحت افزایش یافته هست که به آسانی به نبود نفس میانجامد. درصورتیکه نیاز به استراحت داشتید، آرام بگیرید و به یاد بسپارید که زمان شنا هم آب بدنی خود را مراقبت کنید. همچنین هم راستا نگه داشتن کمر و باسن و جابجایی هم‌زمان هم به جهت انجام صحیح حرکت بسیار با به حیث می رسد. ولی در استخر هم ميتوان شناي استقامت انجام داد . بعضا مطالعات نشان میدهد شنا خطر ابتلا به آسم را به عامل مواد شیمیایی مورداستفاده در استخرها ارتقا میدهد. شنا به کمتر برخی از دردهای تن و بهبودی ناشی از آسیبهای جدي بدن كمك میکند. در شکل پیدایش درد ناشی از اسکولیوز، قابلیت داراست مشغول شدن عضله ها کمر در دوران شنا سبب ساز بهبود حلقه شنا حیوانات درد شوند. شنا كردن در طي 20 هفته منجر به کمتر درد قابلتوجه در مبتلایان به اماس میشود. اساسی دید بهتری که عینک به جهت شناگر ساخت میکند، شخص ضمن لذت بهتری که از ورزش و تفریح خویش می برد، کارایی و بازده بیشتری داخل آب خواهد داشت و میتواند مدت دوران طولانی تری به شنا بپردازد (چه شناگران حرفهای، چه شناگران آماتور و تفریحی). همین ورزش تمرین کاملی برای بدن هست و بخش اعظمی از ماهیچههای دارای تن را به طور همزمان به فعالیت وامیدارد. اکثر اوقات همین دوره، تراز “ماه عسل” بارداری خوانده میشود، چون معمولا تهوع صبحگاهی به نقطه نهایی رسیده است، انرژی بیشتری دارید و شکمتان به اندازه سه ماهه اخیر مانع کار شما نمیشود. همین فعالیت را چندین هفته ادامه دهید و گاهی ارتفاع استخر را شنا نمایید تا به تغییر‌و تحول شرایط آمادگی خود پی ببرید. اهمیت ادامه این الگو به جهت شش مرتبه، در مجموع سی دقیقه ورزش کردهاید. نوباوه ها به طور معمول هر روز می بایست 60 دقیقه اساسی ورزش میانگین تا حلقه شناور بادی اینتکس شدید انجام دهند. درصورتیکه نمیتوانید، سه روز درهفته به مدت سی دقیقه هم عالی است. سی دقیقه تمرین در بخش اعظم روزهای هفته مناسب است. وقتی توانستید این فعالیت را انجام دهید، آغاز به ارتقاء تعداد دقایق شنا کردن نمایید تا هنگامی که به سی دقیقه مداوم از شنا برسید. اگر این کار را اهمیت ارتقاء دفعات (تعداد دفعاتی که در هر هفته شنا میکنید) یا طول مدت (طول هنگامی که هر جلسه صرف شنا میکنید) انجام دهید، ایرادی ندارد.

ایندکسر