1024 گیگابایت برابر با 1 ترابایت است. 1024 ترابایت برابر با 1 پتابایت است. چند گیگابایت در یک پتابایت وجود دارد؟ حقایق جالب


یک میلیون گیگابایت صحیح است ، اگرچه پاسخ دقیق بسته به اینکه از سازنده هارد دیسک (که می گوید مگابایت 1.000.000 بایت است و بنابراین یک پتابایت 1.000.000 گیگابایت است) س orال کنید یا یک توسعه دهنده سیستم عامل متفاوت خواهد بود ( که می گوید PB 1048،576 GB است ، و نرم افزار MB را 1.048،576 بایت محاسبه می کند).

هنگام کار با جدیدترین سیستم ، با ضرب یا تقسیم بر 1024 می توانید به راحتی بین واحدهای ذخیره سازی کوچکتر و بزرگتر رفت و برگشت کنید.

به عنوان مثال ، اگر می خواهید 888 888 888 888 بایت را به گیگابایت تبدیل کنید ، بر 1024 تقسیم می کنید (برای اولین تبدیل به KB) و سپس دو برابر دیگر بر 1024 تقسیم می کنید تا نتیجه گیگابایت (827.84 GB) را بدست آورید.

پاسخ خود را انتخاب کنید در زیر انتخاب صحیح و توضیح مختصر نشان داده خواهد شد. مطالب عمدی وارونه است ، بنابراین قبل از پاسخ نگاهی نمی اندازید.


منبع: tanha-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>