۶ اصول مهم طراحی داخلی کدام اند؟

به این خاطر نمی اقتدار فضای کافی برای چیدمان وسایل داشت و نوعی بی نظمی و به نیز ریختگی ممکن هست در نما و ظاهر کلی منزل تولید شود. یک طراح داخلی می تواند دکوراسیون داخلی انجام دهد ولی یک دکوراتور نمی تواند طراحی داخلی انجام دهد. طراحان داخلی و متخصصان طراحی در اکثری از راستا ها حساس یک دیگر نیز فکری می نمایند و ایده ها را اهمیت یک دیگر به اشتراک می گذارند. در دکور خانه، موادتشکیل دهنده هنر و صنایعدستی، از مواد معمولی و ارگانیک به کار میرود. گهگاه تایم ها طرز چیدمان و طرحی دکوراسیون داخلی منزل تبدیل به یک دغدغه برای افراد آن خانه، خصوصا خانم منزل می شود و شما باید تصمیم بگیرید که وسایل خویش را در محیط نو و فضایی که بازدید می نمایید به چه نحوی چیدمان نمایید تا یک فضای مطلوب را مهیا بیاورید. به عبارتی میتوان گفت که در هر دورهای که باشیم، سلیقه و گرایش های جمعی آن زمان از تاریخ، سبک دکوراسیون امروزی یا این که معاصر آن دوره تعریف و تمجید می شود. اهمیت همین هم اکنون ، کلیدی مشورت حیاتی یک طراحی دکوراسیون داخلی یا این که معمار متخصص ، می توانید اتاق را قشنگ جلوه دهیم در حالی که کارایی اهمیت خود را مراقبت کند. همچنین می تواند کف را در بخشها ترافیکی بالا محافظت کند. افسانههای طراحی دکوراسیون داخلی نظیر ویلیام موریس در بریتانیا و گوستاو سوتیلی در آمریکا، جنبش هنر و صنایعدستی را صورت دادند، همچنین اصول سبک هنری و صنایعدستی بهشدت ذیل تأثیر آثار فرانک لوید رایت و معماری ارگانیک وی است. همچنین مبلمان چوبی و سبک به سبک روستایی، پرده سنتی، صندلیهای چوبی و پارچههای ساده مثل کتانی، پشمی و پنبهدوزی در اشکال اتاقها به کار میروند. جنبش طراحی داخلی هنر و صنایعدستی بهعنوان نفسی نو در قرن بیستم به دنیای معماری طلا فروشی در کابل واردشده است. بهشدت در تصاویر پسزمینه و مبلمان پر رنگ شده است. مشتریان به جهت اطمینان از مبلمان آیتم نیاز خود برای استفاده تمام و بهره وری در اتاق های منازل خویش ، به طراحان داخلی مستضعف هستند. در طراحی سبک اسکاندیناوی وسایل استفاده شده در منزل همانند مبلمان از یک اثر هنری الهام گرفته شده است. با به کارگیری از کفپوشهای تیره و اصلی داشتن دیوار سپید می توان فضا را بهینه کرد و اصلی بودن تعداد وسایل زیاد، هرج و مرج گوشه و کنار به چشم نخواهد خورد. به جهت نمونه شما حساس قرار دادن یک آباژور بر بر روی میز عسلی در یک سمت کاناپه، می توانید یک یا این که یک‌سری تابلوی ریز از اعضای خانواده خود را بر روی میز عسلی سمت دیگر کاناپه قرار دهید تا به‌این شکل تعادل بصری دربین تابلو و آباژور در این فضا به طور یکنواخت تقسیم شود.

حتما بخوانید:
قره داغ، زبان و تاریخچه آن - قره داغ تورکلری