یک برج خنک کننده ایجاد کنید که بتوانید به آن افتخار کنید

هوای محفظه بصورت دو جریان هوا به باطن مکیده میشود و در قسمتهای خشک و مرطوب جریان مییابد. بخار چگالش یافته در سرانجام نیروی ثقل به مقسمهای دریافت کننده آن جریان مییابد و از آنجا توسط پمپ به سیستم آب تغذیه پمپ میشود. برج خنککننده جریان متقاطع یا این که به عبارتی کراس فلو به برج خنککنندهای گفته میگردد که در آن مسیر برخورد جریان آب و هوا به شکل متقاطع باشد. در همین برج در مسیر موازی به جهت هوا و دو مسیر متواتر به جهت آب وجود داراست و جریان هوا غالبا بصورت دمنده از مدل مکشی ساخت میگردد. در موقعیت مضاعف سخت سرما مثل زمستانهای فوق العاده سرد و طولانی، می توان دمنده را معکوس کرد که در همین صورت هوای گرم و آب هر دو به ذوب شدن یخ کاهش شتاب برج خنک کننده یاری میکنند. تلفات در رانش و پاشش آب اکثر شکل می دهد. به عنوان مثال در تهران دمای محفظه در اوج گرمای تابستان به 42 درجه(و حتی بیشتر) می رسد، البته دمای حباب مرطوب میان 25 تا 26 سکو سانتیگراد است. از اين جهت بيشتر دستگاههايي که در مقياس صنعتي بکار مي رود ساختمان و خصوصيات بسيار اکثر ای را دارا هست که اينک به گونه های گوناگون اين دستگاهها اشاره مي شود. از برج های خنک کننده صنعتی می توان به جهت حذف گرما از منابع مختلف مثل ماشین آلات یا مواد فرایند گرم به کارگیری کرد. برج خنک کننده دستگاهي می باشد که حیاتی ايجاد تراز وسيع تماس آب اهمیت هوا ،تبخير آب را شدت بخشیده و به دلیل گرماگیر بودن فرآیند تبخیر ،باعث خنک شدن سريع آب سیستم کولینگ مي گردد.عمل خنک شدن در اثر از دست دادن گرماي نهان تبخير انجام مي گيرد، در حالي که میزان کمي آب تبخير مي شود و باعث خنک شدن آب می شود. باز‌نگری همین مسئله و هم توصیههای لازم به جهت خودداری از تشکیل یخ در باطن لولههای برج خشک و یا این که نگه داشتن مقدار آن در حد مجاز را میتوان در پایانی منبع اسم برده شده پیدا کرد. در برجهای مرطوب حیاتی جریان طبیعی هوا، میتوان اساسی ارتقا جریان آب گرم در محفظه خارجی نزدیک به محل هوا موقعیت را زیر کنترل در آورد و در عاقبت یخ را ذوب و از تشکیل یخ نو جلوگیری کرد. برای پرهیز از خارجشدن هوای گرم در زمستان و کمک به تهویه در تابستان میتوان از یک رشته قابل تغییر تحول جهت دور در داخل فروش قطعات برج خنک کننده دودکش بهره جست. در هوای سرد زمستان اهمیت انقطاع جریان هوا در بخش مرطوب می توان از برج بصورت تقریبا خشک به کار گیری کرد. بخش خشک که شامل لولههای پره دار است در قسمت بالای برج و در ذیل دمنده قرار می گیرد و بخش مرطوب که شامل پکینگ میباشد در قسمت تحت برج که وسیعتر است قرار میگیرد. در همین طرح جریان هوا میتواند به طور طبیعی و یا این که بوسیله دمنده از نوع جریان اجباری آماده گردد. لولهها بوسیله جریان هوای جو (در یک برج اهمیت جریان طبیعی)، و یا بوسیله یک دمنده اهمیت جریان پکینگ اسپلش برج خنک کننده اجباری، خنک میشوند. همین مدل برج بر پایه ترکیبی از خنک سازی برج مرطوب و برج خشک فعالیت میکند. عملکرد ترموستات یکسری تراز ای برج خنک کننده: مهم به کار گیری از ترموستات چند مرحلهای و کارگزاری آن روی لوله آب خروجی از برج خنک کننده به سمت کندانسور چیلر می قدرت بر پایه دماهای تنظیمی ترموستات تدریجی ، دارای تغییر دور الکتروموتور فن برج خنک کننده مطابق فرمان ارسالی به اینورتر برج، مقدار کمتر دمای آب خروجی از برج خنک کننده (ورودی به کندانسور) را در اختیار گرفتن نمود. همین سیستم به شکل پیوسته دمای خروجی از دستگاه برج خنک کننده را اندازه گیری و بر مبنا آن دور موتور را به وسیله فرکانس تغییر و تحول می دهد که سازه به رکورد های موجود میزان مصرف انرژی تمام دستگاه در بازه زمانی 1 سال از 30 تا 50 % کمتر می یابد و همینطور مصرف آب نیز به طور قابل ملاحظه ای کمتر می یابد. همین دستگاه حساس ساخت تراز وسیع تماس در بین آب وهوا تبخیر را آسان می نماید و سبب ساز خنک شدن پر سرعت آب می شود. از این رو این گونه سیستم برودتی را خشک یا این که درای نیز می نامند. براي جلوگيري از خروج قطرات آب يک شبکه چوب در اطراف برج و حدود 3 متر فراتر از عده تخته ها قرار دارااست که به آن قطره گیر یا الیمیناتور(Drift Eliminator) می گویند. در کولینگ تاور مدار بسته مقدار هدر رفت آب دوچندان ذیل هست و غلظت آب بدون هیچ تغییری مجددا باطن مدار خنک کاریباز میگردد. سطح ها حوض در برج خنک کننده را پاکسازی کنید: درصورتیکه رسوب ها را در همین محل بازدید کردید باید حوض را سریعاً پاکسازی نمایید و تمیزکاری برج خنک کننده حذف آلاینده ها بدون نیاز به تخلیه یا خاموش کردن سیستم را تسهیل می کند. در برج خنک کننده خشک مستقیم، مثل چگالنده سطحی برای خارج سازی گازهای چگالش ناپذیر و هوا از دستگاهی به کارگیری میشود. اصولاً در برجهاي خنک کننده مقداري آب بصورت گرد و قطرات مه درآمده و به وسیله باد يا گیرایی و یا جریان هوای بلوور ها از برج خارج مي شود . در واقع برج خنک کن در این مدل کاربری یک آب سردکن پهناور صنعتی محسوب می شود و به این عامل در صنعت به آن برج خننک کننده صنعتی یا سردکن صنعتی گفته می شود. لذا اين جور برجها اولا بسيار بزرگ میباشند و در ثانيی براي مواردي كه دماي آب هميشه بالاست مورد استعمال قرار مي گيرند. در همین گونه یک سلول در ساعتها غیرفعال یا این که در مواقع قلیل تقاضا، میتواند در موقعیت آمادهبکار باشد. بدلیل این که کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower خشک به شیوه بسته کار میکنند، ناخالصیهای آبهای سطحی و جو از شیوه آب جبرانی وارد سیستم نمیشوند، لذا آب گردشی می تواند حیاتی بخار بیرون شده از توربین در یک چگالنده گشوده مخلوط شود. مایع اشباع آمونیاک به کمک پمپ به چگالنده گشوده میگردد. مدام برای استفاده از برج خنک کننده از دفترچه راهنمای سازنده کمک بگیرید. این کالا از جمله ابزار صنعتی هستند که به دفع گرمای مازاد یاری می کنند. نبود آب در اثر تبخير و باد را اصلی استفاده از ارتباط هاي بالا بررسي مي نمایند . از طرفی دیگر آب سرد تولیدی از برج خنک کننده در مبدل این انرژی گرمایی را به طور تام دفع میکند. اختلاف دمای ورودی و خروجی آب در کولینگ تاور همچنین تابعی از شرایط محیطی و دمای آب ورودی به منشاء برودتی خنک کن میباشد. وارد شدن گرد و خاک و غبار به باطن برج نیزايجاد گونه های بسیار در مراحل کارکرد برج خنک کننده مي نمايد.ضمن آنکه در سیستم های تبخیری مقدار گاز های محلول در آب به ویژه اکسیژن و گاز کربنیک افزایش قابل ملاحظه ای داشته که به نوبه خود خوردگی و انسداد بیولوژیک اساسی جلبک و باکتری های هوازی را موجب می شود . البته برای افزایش مقاومت همین متریال، پیش از بهره برداری به بدنهی آن لایههای ضدزنگ و رنگ طولانی تر میشود. سیستم های پیش نویس القایی همینطور می توانند هوا را مهم یک ضربه به برج وارد نمایند یا آن را از نحوه یک گیرایی خارج بکشند. درصورتیکه فن در حیطه خروج هوا قرار گیرد برج خنک کننده جریان مکانیکی القایی نامیده شده و چنانچه حرفه در منطقه ورودی قرار گیرد برج خنک کننده جریان مکانیکی اجباری نامیده می شود. اصلی بکار بردن برجهاي خنک کننده اين عمل انجام مي گيرد. يک سيستم خيلي جديد براي پخش آب در برج خنک کننده بکار بردن لوله هايي می باشد که در سطح بالاي آن شيپوره ها یا این که ارفیس هایی براي پاشش آب تعبيه شده است. روش فعالیت برج خنک کننده خیس (مدار باز) به این شکل می باشد که آبگرم اصلی پمپ به سیستم توزیع آب موجود در بالای برج ارسال می گردد. بخار خروجی توربین وارد چگالنده گشوده می شود و در آنجا آب گردشی سرد، جهت برقراری تماس نزدیک حیاتی بخار، به درون بخار افشانده میشود. چرا که حرفه ها از دو محور، جریان هوا را وارد کرده و به سوی لایه ها و قطرات آب هدایت میکنند. اکثر ایجاد کنندگان هم دستورالعمل های خوب نگهداری و نیز برنامه های تعمیر و مراقبت را شامل می شوند که می تواند هم هزینه و نیز هزینه های عملیاتی شما را معمولی کند. درصورتیکه در اکنون برنامه ریزی برای ردوبدل برج خنک کننده قدیمی و فرسوده موجود خویش با برج خنک کننده تازه فایبرگلاس می‌باشید ، می بایست علاوه بر توجه به ظرفیت، حجم آب در گردش، بعدها برج ، شاسی و قابلیت و امکان استقرار و نصب در محل برج خنک کننده سابق ، به مسئله دبی پمپ آب در گردش متناسب اساسی برج تازه هم توجه نمائید! برجهاي خنک کننده علاوه بر آب به منظور خنک کردن سيالاتي ديگر در تهویه مطبوع و صنعت مورد استعمال قرار می گیرند. بعضا از همین مدلها به دلایل مختلفی منسوخ شده و دیگر چندان گزینه به کارگیری قرار نمی گیرند. بعد مواقعی مانند حجم و دبی آب در گردش، اختلاف دمای گزینه نیاز، ویژگی ها، برند و جور برج خنک کننده مد نظر، می بایست آیتم باز‌نگری قرار گیرد. براي هر 10 مرتبه فارنهايت افت دما در برج خنک کننده ميزان تبخير در حدود يک درصد کل آب در درحال حاضر گردش مي باشد . افزايش غلظت مواد محلول و مواد معلق در آب در اکنون گردش در برج خنک کننده ايجاد انواع و انسداد و رسوب مي نماید که براي جلوگيري از افزايش غلظت مواد محلول و مواد معلق یه خرده از آب در حال گردش را تخليه مي نمایند که اين آب در صنعت به زير آب (Blow down) دارای شهرت هست .بلودان یا درین آب برج خنک کننده بایستی حد اقل به میزان قریه درصد آب مصرفی یا میکاپ پروانه برج خنک کننده آب برج باشد. طرح سوم: در طرح سوم، از یک خنک کننده در هم اکنون گردش که بصورت بخار میباشد به جای آب استعمال میشود، می توان از آمونیاک به عنوان دلیل انتقال گرما در بین بخار آب و هوا استعمال کرد. یک حوض توزیع با توزیع یکنواخت آب گرم در سراسر برج، جای نازل های اسپری را میگیرد. در صورتی که شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در آیتم کاهش شتاب برج خنک کننده لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.

حتما بخوانید:
قیمت اتریوم لحظه ای - نمودار تکنیکال اتریوم - میهن بلاکچین

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort html nullednulled themesbuy stripe accountMobil Ödeme Bozdurmarekorbetbetboogenco bahis