گلیسیرین معمولا از منابع گیاهی و جانوری جایی که تری گلیسیریدهای استری گلیسرول دارای زنجیرهای طولانی اسید کربکسلیک قرار دارد، تهیه میشود. گلیسرول از تری گلیسیریدها در مقیاسی گران قدر ساخت شده، البته متاع خام به دست آمده بر اساس مرجع اهمیت کیفیتهای متمایز است که به طبع دارای قیمتهای مختلفی هم خواهد بود. هیدرولیز، صابونی کردن یا استری نمودن این تری گلیسریدها تولید گلیسیرین و اسید چرب میکند. همین مراحل شامل کلرینه نمودن پروپیلن برای تهیه و تنظیم آلیل کلرید است، که مهم اکسید کردن هیپوکلریت به دی کلروهیدرین تبدیل میشود. دی کلروهیدرین اهمیت بازی کار کشته واکنش داده و اپی کلروهیدرین به دست خواهد آمد. همینطور پروسه مصنوعی دیگری نیز بدون حضور کلر مهم سنتز گلیسرول از آکرولین و اکسید پروپیلن وجود دارد. گلیسیرین حیاتی خلوص بالا (بیشتر از 99.5 درصد) به وسیله تقطیر یک‌سری مرحلهای به دست آمده و همینطور روش جوشاندن در خلاء کلیدی دمای 290 سکو سانتیگراد هم موثر خواهد بود. همینطور اهمیت به کارگیری از باز، استرهای گلیسرول که وارد واکنش نشدهاند هم حذف شده و مهم روند تبادل یونی نمکهای موجود حذف خواهند شد. گلیسرول به عنوان فیلتری در تنظیم تجاری غذاهای ناچیز چربی (مثل بیسکوئیتها) به عنوان استدلال غلیظکننده در لیکورها نیز گزینه استعمال قرار میگیرد. از سوی دیگر از گلیسیرین به تیتر مرطوب کننده ی پوست، قابل انعطاف کننده و روشن کننده به فعالیت می رود. بدین ترتیب از استفاده آن در گوش تر جداً دوری کنید. مرطوب کننده را روزمره سپس از شستن رخ یا استعمال از تونر استفاده کنید. به افراد مستعد آکنه اکثر زمان ها گفته می شود که از لایه بردارها برای از در میان بردن سلولهای مرده پوست استعمال کنند. نقطه جوش همین ماده 290 سکو سلسیوس هست و نیروی میان مولکولی قویای دارااست و عامل نقطه جوش بالای آن این است. برای معالجه شوره سر کافیست گلیسیرین و سرکه سیب (از هر کدام یک قاشق چای خوری) را ادغام کنید و موهایتان را با آن آبکشی کنید تا شوره سر به مهربانی از بین برود. طرز دیگر به جهت تنظیم گلیسیرین به کار گیری از پروپیلن است. جذاب میباشد بدانید که در بانکهای خون گلیسیرین به عنوان حفظکننده گلبولهای قرمز‌رنگ در درمقابل یخ زدن استعمال میشود. گلیسرول به عنوان مخلوط معطر در صابون گلیسیرین و اسانسهای روغنی آیتم به کار گیری قرار گلیسیرین و گلاب به جهت چاقی صورت میگیرد.

ایندکسر