درمان ژنیکوماستی بستگی به علت راستا ای دارد. در ادامه به طور مختصر به آن ها اشاره خواهیم عمل ژنیکوماستی در مشهد کرد. 4. تاریخچه کاملی از مورد ها طبی پیشین خود شامل داروهایی که مصرف کرده اید و یا در اکنون مصرف آن هستید، تهیه و تنظیم نمایید و جراح خود را از هر دسته بیماری، آلرژی و هر موردی که فکر می کنید در روند معالجه مفید است، مطلع کنید. به طور معمول علت پهناور شدن غدد پستان قابل تشخیص می باشد و در اکثر موردها به عامل مصرف بعضا داروها و یا بیماری کبدی پیدایش میکند. در صورتی که شما نوجوان هستید، احتمالاً به انجام آزمایش نیازی ندارید و بزرگی پستان، طی دو تا سه سال، خویش به خود برطرف خواهد شد، اما پسران تبارک خیس و مردان برنا ممکن هست به آزمایش نیاز داشته باشند. میزان رشد بیماری در هر دو پستان می تواند گوناگون باشد و لزوما یکسان نیست. به هر حال، در اکثری از موارد نیز به مداخلات جراحی نیاز است که عموماً شامل لیپوساکشن، برداشتن بافت غدهای و برداشتن بافت چربی یا این که مخلوط این دو عمل جراحی میشود. به لحاظ شما، صرفا خانمها به زیبایی و خوشفرمی هیکل اهمیت میدهند؟ همانطور که میدانید، زیبایی و رغبت بهتناسب اندام یک امر متداول است؛ فرقی نمی‌کند خانم میباشید یا آقا ! در حالت پیچیده ژنیکوماستی ممکن هست نیاز به یک کار جراحی باز داشته باشد و در جایی که برش در بافت پستان تولید شده و بافت مازاد برداشته می شود. در ۹۰ درصد پسران نوجوان، ژنیکوماستی در مدت کمتر از سه سال خود به خویش برطرف میشود. بزرگی غدد پستان در پسران نوجوان فراوان رایج است. افرادی هستند که به جهت فراوان نمودن کارایی ورزشی خویش و تقویت عضله ها تن از داروهایی استعمال می‌نمایند که مصرف این داروها دوچندان مضر است. پزشک معالج سوالهایی در گزینه سابقه تندرست و مصرف دارو در خانوادهتان و همینطور ناراحتیهای بالینی ارثی خواهد پرسید. در همین موقع، شما احساس خواهید کرد که به جهت رجوع و برگشت به محل فعالیت خویش کاملا آماده می باشید مگر این که ماهیت عمل شما به مدل باشد که فشار زیادی به قفسه سینه شما وارد شود. کسانی که سینه هایشان به طور تام رویش کرده و رشد آن متوقف شده است. درصورتیکه در آیتم جمع سینه هر جور سئوالی داشتید میتوانید اصلی دکتر خود مشورت کنید.در مورد ها مشکوک ممکن میباشد نیاز بهانجام ماموگرافی و یا این که نمونهبرداری باشد.

ایندکسر