[ad_1]

مدیر عامل و بنیانگذار سان مایکروسیستمز ، اسکات مک نیلی ، در سخنرانی با شرکت کنندگان در رویدادی برای راه اندازی یک فناوری زیرساخت جدید ، صنعت را شگفت زده کرد و حریم خصوصی را شاه ماهی قرمز دانست.

“به هر حال رازداری ندارید. بر آن غلبه کنید.”

اظهارات مک نیلی با واکنش طرفداران حریم خصوصی ، از جمله EFF روبرو شد ، و اگرچه بیش از 20 سال از آن زمان می گذرد ، این بیانیه شاید به یاد ماندنی ترین باشد.

با توجه به از دست دادن سریع حریم خصوصی امروز ، می توان ادعا کرد که مک نیلی اشتباه نکرده است ، اگرچه همه با این روحیه موافق نیستند که ما فقط باید بر آن غلبه کنیم.

پاسخ خود را انتخاب کنید در زیر انتخاب صحیح و توضیح مختصر نشان داده خواهد شد. مطالب عمدی وارونه است ، بنابراین قبل از پاسخ نگاهی نمی اندازید.

[ad_2]

منبع: tanha-news.ir

ایندکسر