ولی چنانچه سیستم هیدرولیک دایم فعالیت است و حالت فعالیت یونیت هیدرولیک گرم است (مانند یک کارگاه فولاد) میتوان حجم تانک را تا 10 برابر حجم پمپ در لحاظ گرفت. علت های مختلفی وجود داشته میباشد که شما می بایست برای تعویض سیستم روغن هیدرولیک اتومبیل تان مبادرت فرمائید و چنانچه شما این موردها را تماشا فرمایید یعنی روزگار تعویض فرا رسیده است و نیاز می باشد که صد رد صد آن را ردوبدل کنید. درصورتیکه تا این قسمت مطلب را به اعتنا مطالعه کرده باشید مسلما متوجه شده اید که در یک سیستم هیدرولیک اهمیت ترین قسمت آن به روغن های هیدرولیک وابسته می باشد و شما درصورتیکه همین روغن را برای سیستم خود به کارگیری نکنید ممکن است به رخ کاملی سیستم تان را از دست دهید و دیگر هیچ کاربردی برایتان نداشته باشد به عبارت معمولی تر می قدرت اینگونه گفت که سیستم تان فلج می شود. در سیستم هیدرولیک از خاصیت چگالی ناپذیری آب و روغن به کارگیری شده و خودرو های معمولی ای طراحی می شود که حساس کمترین نیروی محرک، نیروی مقاوم فو ق العاده ای تولید نماید. اهمیت اعتنا به فشار کاری و نیروی مورد نیاز، سطح بازه سیلندر از رابطه زیر گزینش می گردد. همین حرکت سبب ساز ذخیره نیروی الکتریکی و کاهش دما در سیستم میشود. هیدرولیک علم مرتبط دارای خواص مکانیکی سیالات هست که مورد ها استعمال از همین خاصیت مکانیکی در علم ها متعدد را باز‌نگری میکند. طول عمر همین روغن ها بالا می باشد ولی حساسیت زیادی نسبت به ناخالصی ها دارا هستند و خواص شیمیایی و فیزیکی آنان تحت تاثیر آلودگی تغییر پیدا می فشار شکن هیدرولیک فرمان کند. در این تراز ، همگی مؤلفه هایی که بیرون از استانداردهای قابل قبول هستند ، نیاز به یک تعمیرات با دارا هستند که حداقل استاندارد OEM حاصل شود. پینیون و دنده شانهای به صورت عمود بر نیز قرار گرفتهاند و هردو انواع شیر فشار شکن هیدرولیک فرمی دندانهدار دارند. شاید در نگاه اول به کاربرد روغن ها دقت زیادی نداشته باشیم البته مطلقا در عمل متوجه ضرورت استعمال از آن ها خوا هیم شد. اما از حیث قیمتی از مایعات سنتتیک ارزان تر و از مایعات نفتی گران ترمی باشند . 4- برای این‌که روغن در سیستم هیدرولیک جریان داشته باشد و کمبودی از نظر مقدار روغن به وجود نیاید، مخزن هیدرولیک در سیستم طراحی شده و جریان روغن هیدرولیک پس از عبور از جک هیدرولیک، از روش شیلنک برگشت (فشار ضعیف) به مخزن بر می گردد. ترمیم سوپاپ ها یا این که انحراف فنرهای سوپاپ کلیدی فنر ضعیف یا این که شرایط گشوده شده می تواند تاثیر یکسانی بر از دست دادن انرژی سیال داشته و اذن دهد تا سیال تحت فشار قرار گرفته و جریان فعالیت مدار را بدور بزند. این صورت نشت داخلی باعث کمتر عملکرد سیستم و کمتر استحکام غشاء سیال شده و همین دستور سبب سایش زودرس سطوح تجهیزات و تاثیر روی خواص سیال می شود.

ایندکسر