غالبا دو عدد از رینگ ها در بالای پیستون وظیفه آبندی فشار احتراق و یک عدد در ذیل حاشیه پیستون وظیفه زدودن روغن از سطح سیلندر را هنگام رجوع پیستون به سمت تحت را بر عهده دارد. در صورتی که اصطکاک بین سیلندر و پیستون باشد، پیستون به صدق حرکت نمیکند که آسیبهای زیادی را به ملازم خواهد پیستون صفر داشت. همین بدان معناست که لقی در همین پیستون میبایست اندکی بخش اعظم از لقی در پیستون های چدنی باشد، معمولا به جهت پرهیز از انبساط پیستون ها از روش های مخصوصی استعمال میگردد که در ذیل چهار طریق مرسوم آن ها را به اختصار ابلاغ میکنیم. پیستونهای چدنی به برهان سنگینی و همچنین بدنه بزرگتر صرفا در خودروهای دیزلی اصلی توان بالا به کار گیری میشوند. ولی در خود به جای نمک , ماده خنک کننده فریون دارد , piston 4g93 از همین پیستون در موتور خودروهایی استعمال میگردد که در نواحی زیاد گرم هستند و نسبتاً در همه فصول سال گرم میباشند . پیستونهای آلومینیومی در هر دو نوع، انتقال حرارتی بالایی دارند و شکلپذیری مهربانی نیز برخوردارند و درنتیجه خطر شکستن آن‌ها کمتر است، ولی قیمتشان نسبت به پیستونهای چدنی بخش اعظم است. گرچه امروزه پیستون های آلومینیمی ریختگی رواج بیشتری دارند اما دسته آهنگری آن به جهت موتور های سنگین و لبریز توان استفاده می شود.پیستون ریختگی متخلخل می باشد و به جهت برهه زمانی بیش از ۵۰۰۰ بدور بر دقیقه (PRM) مقاوم نیست. پیستونهای آلومینیوم آهنگری نسبت به ریختهگری تداوم بیشتری دارند. علت استعمال از چدن خاکستری برای تولید همین قطعات به دلیل وجود مقاومتی است که همین فلز نسبت به حرارت دارد؛ در واقع، چدن های خاکستری آلرژی کمی در برابر گرما از خویش نشان داده و خواص ارتجاعی مطلوب آن ها هم از دیگر فاکتورهای قابل اعتنا میباشد. در این موقعیت توان و شتاب را می توان مشاهده کرد . در صورت زیر، یک مکانیزم سیلندر و پیستون را مشاهده می کنید. در ادامه یکسری از عامل ها اثر گذار در خرابی سیلندر های هیدرولیک آورده شده است. همین شرکت بزرگ، 21 سال پیاپی هست که عمل خود را ادامه می دهد و از زمان تأسیس خویش تا به امروز، چیره به اخذ سند طومار های دارای در میان المللی متعددی شده است. آیا این موردها به جهت شما هم رخداد افتاده است؟ همین در حالی هست که بازارهای متفاوت تغییرات اکثری را شاهد بودهاند؛ مثل بازار صنایع غذایی و نیز دارویی. در همین نحوه به جهت کنترل نمودن انبساط پیستون بر اثر حرارت یک سری ترک های عمودی و افقی و یا فرو رفتگی هایی در بدنه پیستون ساخت میگردد. تقریباً تمامی پیستون های مدرن اهمیت روزنه ای میباشند که مسافت ای را در اطراف دریچه ها در بالای ضربه پیستون تولید می کند. قابلیت داراست که پیستون در یک‌سری محل به رخ عمودی و از دور تا دورش مبتلا گرفتگی شود و در درون سیلندر گیر کند، سیلندر همین موتور برای پیستون خیلی ریز هست و در زمان واضح شدن موتور اتومبیل براثر انبساط حرارتی پیستون بدنه پیستون به دیواره داخلی سیلندر فشار وارد می گردد و موجب می‌گردد که پیستون در باطن سیلندر گیر کند. همین دسته پیستون رینگ با بهترین آببندی است. در سرانجام در بالای پیستون فضای بیشتری به جهت انبساط وجود دارد.بعضی پیستون ها از محور گژن پین تا ذیل دامنه،شیب دارند.در این نوع پیستون،قطر در ناحیه تحت دامنه از همه جا بخش اعظم است. تعداد رینگهای در هر پیستون از سه تا هفت عدد متغیر هست که بسته به دسته موتور و تراکم مورد نظر ترکیب هوا و سوخت در آن انتخاب میشود. چه مولفههای دیگری وجود دارد که فعالیت شما را از دیگر مجموعههایی که روی فروش اینترنتی قطعات کار کردهاند، متمایز میکند؟ همین پروژه که تخصصیترین تارنما فروش قطعات یدکی خودرو خواهد بود، بهزودی در اصفهان بهصورت آزمایشی شروع میخورد و خرداد 1401 در نمایشگاه اصفهان رونمایی خواهد شد. این شرکت اهمیت به کارگیری از آزمایشگاه های مخصوص و دانش به روز، یکی از پهناور ترین ساخت کنندگان رینگ اتومبیل در ارتفاع سالهای آخر بوده است. موتور اتومبیل اساسی اجزای فراوان پیچیده ای است که یکی از از همین یک‌سری قطعه موتور خودرو، سرسیلندر اسم داراست که مطمئنا بار ها اسم آن را از تعمیرکاران شنیده اید. پیستون های این موتور دوچندان تبارک اند و اهمیت سرعت زیادی بالا و پایین نمیروند. پیستونهای آلومینیومی سبک بوده و ضمن ارتقا شتاب موتور و قدرت وزنی از ضریب انتقال حرارت لطف هم برخوردار است. اطراف دو شکاف انگشتی پیستون (در درون پیستون) ضخیمتر ساخته شده هست تا استقامت همین رخنه ها ارتقا یابد. پیشتر گفته شد که محصول برخی پیستونها خواص شکنندگی آن‌ها را ارتقاء میدهد. داخلیسازی بعضا قطعات اتومبیلهای چینی هم در برنامههای توسعهای قرار دارد. همینطور بعضا اوقات اساسی توجه به توشه جانبی بر روی شافت، پیستون ساییده شده و فشار موضعی بر روی قطر داخلی سیلندر وارد می شود. پیستون، در این مکانیزمها، بخش متحرکی میباشد که در باطن یک سیلندر قرار میگیرد. مزیت عمل ما این میباشد که بهصورت تخصصی روی پیشرانه کار میکنیم. یکی از همین قطعات که در اشکال موتور احتراقی چشم می‌گردد و جزء جداییناپذیر آن ها به شمار میرود، پیستون است. یکی از اتفاقاتی که پس از ترویج فروش اینترنتی و تغییر اکوسیستم بازارها میافتد، حذف اکثری از ذینفعان قوی بازار است؛ بنکداران بازار حذف میشوند. درصورتیکه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه پیستون کاربراتور موتور سیکلت بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

ایندکسر