ویژگی دوزینگ پمپ ها – دوزینگ پمپ

در صنایع پتروشیمی و شیمیایی برای تهیه و تنظیم کیفیت و PH آب محل ورود به بویلرها و مبدلها مواد مختلفی مهم دوز مشخص به وسیله دوزینگ پمپ ها به سیستم تزریق میشوند. نکته دوچندان اساسی در آیتم همین پمپ ها آن است که هیچ زمان نباید آن ها را در حالیکه شیر خروجی پمپ (دیسچارج پمپ) بسته میباشد روشن نمود. ثانياً چنانچه لولهء خروجي پمپ مسدود يا تنگ شود، فشار زيادي كه براي ساختمان پمپ مضر باشد توليد نكرده و بار آن به ترازو اي نمي رسد كه موتور محرك پمپ را از كار بيندازد. حرکت رفت و برگشتی سبب ساز ایجاد دبی می شود که می توان به راحتی آن را بوسیله یک موج سینوسی نشان داد دبی پمپ برابر هست اهمیت حاصلضرب میزان جابجایی موثر پیستون در تعداد سیکل ها در واحد زمان.در دوزینگ پمپ ها بر بر خلاف پمپ های گریزو فرار از مرکز، تغییرات فشار تأثیر زیادی بر دبی ندارد. از طرف دیگر، از آنجا که هر شیر یکطرفه ای حتی زمانی که تماما باز می باشد یه خرده مقاومت در مسیر جریان تولید می کند، در مواردی که سیال ویسکوز می باشد به کار گیری از شیر یکطرفه تک در نصیب مکش ارجحیت داراست و منجر کاهش NPSHr می شود. سیال هیدرولیک و سیال فرایند از ترک های ورقه کانتور که به دقت طراحی شده اند عبور می کنند تا در تماس با دیافراگم باشند. هنگام کار مکش، حرکت پیستون منجر می شود توپی شیر یکطرفه سمت مکش از روی نشیمن خود حرکت کند و سیال به درون پمپ وارد شود. محدوده دبی و فشار دوزینگ پمپ ها عموماً برای دبی های ذیل مورد به کار گیری قرار می گیرند. 3) در پمپ های دینامیک انرژي بطور پیوسته و فارغ از انقطاع به مایع افزوده می شود در صورتی که در پمپ های جابجایی انرژي درریود های معینی به مایع تزریق می شود . ۷- کشیدن سوپاپ روغن تنها یک بار در اولی مرتبه نصب (در گزینه دستگاه هایی که جعبه دنده دارند) ۸- شیر مکش و تخلیه بر روی ظرف هد را باز نکنید مگر برای تعویض. ۹- کارگزاشتن صحیح شیر مکش و تخلیه بر روی ظرف هد کلیدی توجه به جهت نشانه پیکان. ولی الزاماً به این معنی نیست که تنظیم 50 % کورس برابر حیاتی 50 % دبی می باشد. § جهت جذب سیانید و مواد فلزی محلول در آب و تهیه و تنظیم PH، از جوش شیرین یا سود سوز آور، کاستینک هیدروکسید سدیم Castic or سوپاپ دوزینگ پمپ Naohاستفاده می شود. در همین طرح آببندی پیستون از دسته پکینگ می باشد. درصورتیکه از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در گزینه عملکرد دوزینگ پمپ لطفا از ورقه ما بخواهید.

حتما بخوانید:
لباس کیلویی بچه گانه