مقیاس پذیری رزولوشن: راز پخش "بازی های 4K"
اگر می خواهید بعد از تنظیمات عملکرد 10-15٪ بیشتری بدست آورید ، مقیاس گذاری وضوح گزینه خوبی است. اگر شما با وضوح بالا مانند 4K بازی می کنید و جمع کردن را با وضوح تصویر ترکیب می کنید ، نتایج اغلب بسیار طبیعی است.

مقاله کامل را بخوانیدنظرات را بخوانید


منبع: tanha-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>