آنچه دریچه اسلوت را در این خصوص متمایز ساخته می باشد تفاوت زیاد دوچندان ساختار و ظاهر دکوراتیو روزنه اسلوت اهمیت دیگر اشکال روزنه های خطی می باشد.همانطور که اشاره گردید جهت یکنواخت بودن توزیع هوا در طول روزنه اسلوت از پلنیوم باکس در پشت این روزنه بعنوان واسط مرجع تغذیه هوا استفاده می گردد. موسسه فنی شاهرخی در تاریخ 1390/12/16 پیروز به دریافت پروانه کاربرد نشان ملی استاندارد ناخواسته روزنه های هوا به جهت اولین توشه در کشور ایران شوید و بنابر حکم اداره ملی استاندارد کشور ایران به تیتر آزمایشگاه همکار اداره استاندارد آغاز به کار نمود. پلنیوم باکس باعث پخش تدریجی هوا در راستای ارتفاع دریچه و تولید فشار متعادل در پشت دریچه می شود . در طراحی پلنیوم باکس ها از ورق 5 دهم میلی متر حساس محصول گالوانیزه به کارگیری می شود. مهمترین مزیت و کارایی پلنیوم باکس پخش یکسان هوا در ارتفاع مسیر است. محتمل ترین مکان مکان جهت ایجاد تقطیر وجه روبروی ورودی هوا هست ولی فقط عایق بندی همین وجه کافی نیست زیرا اساسی توجه به دمای هوای تهویه شده و دمای تحت سقف (محل کارگزاشتن پلنیوم )احتمال ایجاد تقطیر در کل وجوه پلنیوم وجود دارد. نقش مهمی در زیباسازی نما دارد. دارای اعتنا به مقدار ارتفاع پلنیوم باکس، امکان تعبیه ی یک تا تعدادی ورودی هوا در بدنه ی آن وجود دارد. قابلیت عایق کردن پلنیوم باکس نیز مانند نتورک ، به جهت جلوگیری از تعرق و یا این که ساخت سر وصدا وجود دارد. همین جنس حساس قابلیت و امکان ساخت اهمیت ورق آلومینیومی یا این که گالوانیزه را سازه به سفارش دارا می باشد. جهت پرهیز از هرگونه نشت هوا و افت فشار و دوری از تبادل دمایی در بین دمای فضای سقف کاذب و بدنه ی پلنیوم باکس و همینطور دوری از انتشار صدای هوای شناور در باطن پلنیوم باکس، در بدنه ی داخلی یا این که خارجی آن از عایق الاستومری استعمال میشود. همانطور که دیدید طراحی و تولید پلنیوم باکس ها کار چندان پیچیده ای نمی باشد اما در صورتی که استاندارد کافی در تولید و تولید آنها رعایت نشود مسلما توقعات شما را برآورده نخواهد کرد. به جهت افرادی که هر دسته نگرانی در مورد دقیقا کجا و همینطور هدایت در مورد چگونگی استفاده از ابعاد پلنیوم باکس ، شما احتمال دارد می توانید اساسی ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر