• ازآنجاکه ابدومینوپلاستی شامل حذف پوست مازاد شکم و سفت کردن ماهیچههای شکمی میشود، ممکن است مریض در هفته اول تا دوم آن گاه از جراحی به جهت صاف ایستادن دچار مشکل شود؛ به این ترتیب در طول سه هفته اول بهبودی، هیچ تلاشی به جهت کشیدن بدن یا این که صاف ایستادن انجام ندهید. آیا BMI من به جهت انجام جراحی زیبایی مطلوب و بی خطر است؟ کار جراحی شکم یکی ازمحبوب ترین نحوه های جراحی زیبایی شکم می باشد که به جهت اشخاصی که کلیدی چربی اضافی در شکم، پهلو و کمر بوده مناسب بوده و بهبود چشمگیری را در اندام شما ایجاد می کند. بعضا از بیماران پس از حدود 2 هفته، قدرتمند به رجوع به فعالیتهای سبک، از جمله کار میباشند، درحالیکه این مراحل برای بعضا ممکن میباشد 3 تا 4 هفته به طول بیانجامد. بیمار به یک همپا نیاز داراست که او را به خانه رسانده و تا ارتفاع زمان نقاهت از او حفظ کند. درد تا سه روز حداکثر و آنگاه کمتر میابد که در طی این دوره مسکن جوابگو خواهد بود ولی در موردها جراحی وسیع، احساس درد و حساسیت ممکن است چند هفته و گاهی تا دو سه ماه بطول بیانجامد. به طور معمول جراح به مریض پیشنهاد مینماید که در چند روز اول به جهت تسهیل جریان خون و بهبودی سریعتر، پیادهروی کند و یا این که در خانه شیوه برود. از همین رو اکثر افراد بهدنبال راهکاری به جهت کاهش چربیها و تناسب اندام خویش میباشند. برعکس اعتقاد و باور بخش اعظم بیماران این ناف ، ناف طبیعی و معمولی خود بیمار می باشد که از شکاف تازه در پوست بیرون شده میباشد . 2️⃣ ابتدا برشی افقی در بالای حوزه‌ تناسلی ایجاد می شود و سپس برش دیگری در اطراف ناف جهت برداشتن چربی و پوست مازاد شکم تولید می شود. دهانه جدیدی برای ناف شکم ایجاد می شود. به جهت تعدادی هفته نخستین می بایست از گن های بعد از کار جراحی به کار گیری شود تا تورم به دستکم رسیده و پوست شکم به ماهیچه زیرین آن جوش بخورد. به جهت انجام ابدومینوپلاستی حتمی هست تا شش ماه قبل از عمل هیچ نوع دخانیاتی مصرف نکنید. انجام می شود. برای انجام همین کار رخنه های کوچکی در ناحیه آیتم لحاظ ساخت شده و از روش آن لوله کانولا به درون بافت چربی رسول می شود. زمانی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط مهم کاور ابدومینوپلاستی وب وب سایت خود باشید.

ایندکسر