فن بیان چیست؟

از نقل پیمان یک فرد دارای اسمو رسم استفاده کنید. یا این که چنانچه موقع تعیین شریک زندگیمان با شخص آیتم علاقهمان روبرو شویم و نتوانیم نظرش را جلب نماییم همین مساله می تواند ازدواج ما را تحت اثر گذاری خویش قرار دهد و در پی آن احساس روشن بختی نکنیم. گهگاه زمان ها اون صدای مهربانی داریم اما کلیدی یک ریتم یکنواخت از نخست تا انتهای سخنرانی خود حرف می‌کنیم و نمیتوانیم به درستی از صدای خویش استفاده کنیم. چنانچه از برهه زمانی مکتب به یاد دارید که معلمتان گفته حساس صدای تند و تیز سخن می کنید، تمرین تنفس کنید و همچنین جملات را به بخش های قابل در دست گرفتن خیس تقسیم کنید. تمرین کنید تا همین عمل را به دست کم برسانید. مثلا چنانچه قرار هست راجب فن بیان، سخنرانی کنید، اهمیت این سوال آغاز نمایید “آیا می دانید که 93 درصد پیام هایی که به مخاطب ارسال می کنید از شیوه گویش بدن میباشد و فقط 7 درصد آن از طرز چیزهایی که می گویید منتقل می شود؟ حرفه ابلاغ هرگز به معنا پرگویی یا پر حرفی نمی باشد و باالعکس رشته بیان به این معنی که صحبت قلیل باشد و در عین هم اکنون به طور کامل رسا باشد. این مسئله در بخش اعظمی دیگر از شرایط هم صحت میکند؛ به این معنی که شما در هر زمینهای مطمئن و محکم باشید، طرف برعلیه را متقاعد میسازید که به حرف و رفتار شما اعتماد کند. بدترین شرایط ممکن را برای خود متصور شوید، میبینید که آن‌گاه از آن هم میتوانید ادامه دهید. لطفاً همین الآن خودکاری را بردارید و فی مابین دندانهای جلویی خود قرار دهید و بعد از شروع نصیب راهکار شمرده صحبت نمودن و ادای تمام لغات تا انتهای این گزاره را به نحوه تمرین خودکار اجرا نمائید. درصورتیکه خجالتی می باشید تماس چشمی یک معضل است، تمرین کنید به دنبال یک چهره دلسوز یا این که آشنا در مخاطبان بگردید. هنگامی که تمرین می کردید متوجه شدید که از ” اوم ” یا این که ” ا ” به کارگیری می کنید. صرفا ایراد همین می باشد که چنانچه “شما ” را ذکر نکنید و به طور مستقیم اساسی مخاطبان کلام و آن‌ها را سرگرم کنید، شاید اعتنا مخاطبان را از دست بدهید. به جای تعریف و تمجید حکایت فردی طولانی و خسته کننده، سوالی پرسش کنید که در آن از “شما ” به کارگیری شده است. یک سوال برای تولید عشق بپرسید. به جهت نمونه در سخنرانی خود اهمیت لکنت کلام نکنید؛ عملکرد کنید کاهش از کلمات طاقت فرسا استعمال نمایید تا منجر گیج شدن مخاطب نشوید؛ با شور و شوق و اشتیاق صحبت کنید و لغات خویش را خیلی معمولی و مهم نازکی به کار ببرید. در اینجا اکثر به بررسی وب وبسایت فن بیان کتاب.

حتما بخوانید:
8 مسئله ای که اگر یک بار دیگر باربری را شروع کنم، انجام خواهم داد