فردا؛ افتتاح فاز اول پروژه آبرسانی غدیر توسط رئیس جمهور با حضور مردم خوزستان