احتمالا با دیدن نام محصولات عطاری و سلامت محور عرقیات گیاهی اولین موردی باشد که به ذهن میرسد. با این حال دستهبندی عطاری و سلامت محور بسیار متنوع بوده و برای تمام وعدههای غذایی و سلیقهها پیشنهادهایی خواهد داشت. برای جزئیات بیشتر به بخش شیرین کنندههای طبیعی در دسته عطاری و سلامت محور بروید. عطاریهای تهران بیشتر در حوالی سبزهمیدان متمرکز بودند (شهری، 1/214؛ شهیدی، 359). این دکانها از اواخر دورۀ قاجار به بعد همهچیز میفروختند و بهصورت خرده و عمده به فروش کالا میپرداختند. از آنجا که راه اندازی این شغل به دوره و تحصیلات آموزش عالی نیازی ندارد و از طرفی مدرک مشخصی هم برای باز کردن یک مغازه عطاری ضروری نیست، این موضوع زمینه ساز برخی مشکلات از قبیل قاچاق کالا در عطاری ها می باشد.

متاسفانه مدتهاست عطاری در بحث ارائه خدمات ترک اعتیاد ورود کرده اند و این احتمال هم وجود دارد که در برخی از عطاریها داروهای مخدر از جمله متادون و حتی مواد مخدر عرضه شود. متاسفانه نبود آگاهی لازم درباره سوء مصرف این مواد زنگ های خطر را به صدا در آورده است. سردار علی مویدی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور درباره بر خورد با عطاری ها گفت: قرصهای ترامادول در اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر از داروهای طیف سوم شناخته شده و پراکندگی مصرف، تولید و توزیع ترامادول در ایران هشدار دهنده است. وی به مردم توصیه کرده است که از داروهای ترکیبی بدون مجوز و بدون تجویز پزشک استفاده نکنند چون مشخص نیست ترکیبات این داروها چه خطراتی برای مردم دارد و حتی چه تداخلاتی با داروهای شیمیایی که به صورت روزانه توسط مردم استفاده میشود، ایجاد میکنند.

از آنجایی که پلیس وظیفه دارد مصرف این گونه داروها را که عوارض بسیار خطرناکی برای افراد جامعه به دنبال دارد، هشدار دهد که نظارت کافی بر تهیه، توزیع و نوع مصرف آن به مختلف اعمال شود. ترجمه صحیح عطاری به فرانسه Apothicaire میباشد و لغت Ittar و یا Attar برای عطاری صحیح نیست. اما باید بدانیم اتفاقی که در بسیاری از این عطاریها میافتد، شبیه آن داروهای گیاهی ساده دوران کودکی مان نیست و بد نیست بدانیم عطاریها مجاز به چه کارهایی هستند یا نیستند. سردار مویدی با اشاره به اینکه دستگاههای متولی باید نظارت کافی و ساماندهی لازم در تولید، توزیع و مصرف قرصهای ترامادول داشته باشند، گفت : قرصهای ترامادول در اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر از داروهای طیف سوم شناخته شده و پراکندگی تولید، توزیع و مصرف در ایران هشدار دهنده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: با توجه به آسیبهای ناشی از سوء مصرف قرصهای ترامادول در افراد و گسترش روز افزون این قرص در جوامع مختلف و وابستگی افراد به قرص ترامادول در کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، این دارو تحت کنترل است، یعنی تاکید شده است که کشورها بر روی توزیع و مصرف آن نظارت کافی عطاری تاج محل قم داشته باشند. آن هم در شرایطی که ترامادول این روزها به عنوان یکی از داروهای اعتیادآور و روانگردان شناخته میشود و اعتیاد به آن بسیار خطرناک است. تا جایی که موادمخدر هم از درون عطاری های بدون مجوز صنفی، کشف شده است.

ایندکسر