موثرترین طرز درمان برای ژنیکوماستی، خصوصاه در شرایطی که حجم سینه فراوان هست یا این که سینه در گیر افتادگی شده است، استفاده از جراحی ژنیکوماستی است. مطابق اظهارات پزشکان، لیپوماتیک دارای نفوذ پذیری فراوان بالایی است و در عین اکنون کمترین جراحت را به بافتهای اطراف میرساند که همین دستور به معنای کوتاه شدن مدت زمان بهبود و استراحت پس از عمل است. از همین رو پیشنهاد می شود که اقدامات لازم به جهت گزینش بهترین جراح ژنیکوماستی را مد حیث قرار بدهید و مهم دقت و مهارت این کار را انجام بدهید تا بهترین عاقبت ی ممکن را دریافت کنید . دکتر معالج شما ممکن هست هر ماه اندازه پستان را پیگیری کند و پایین نظر داشته باشد. از لحاظ بافت شناسی، ژنیکوماستی انتشار خوش خیم مجاری پستان و هیپرپلازی اپیتلیال مجرای همپا اصلی مقادیر متعدد التهاب، ادم، استروما و فیبروز است. واضح میباشد که هر جور جراحی، میتواند باعث به عارضه شود. ممکن می باشد برای وصال به سرانجام ایده آل جراح از شما بخواهد که مقداری وزن خویش را کمتر بدهید و سپس جراحی را انجام دهد. پس از جراحی، در منطقه ذکر شده قرمزی و التهاب مشاهده خواهد شد و مشابه وضعیتی هست که پس از یک روز عمل شدید احساس می گردد که طی مدت یک هفته به طور قابل توجهی کاهش مییابد. کانوله بوسیله فشار هوا فعال میشود و حساس ساخت حرکات لرزشی، چرخشی، و فراصوتی به طور هم‌زمان به تخریب بافت چوبی و مکش آن‌ها میپردازد. وجود دارا‌هستند که پزشکان حیاتی دقت به حوزه کاریشان در آن فعالیت دارند. بخش اعظم بیماران داعیه میکنند که فعالیت ژنیکوماستی در مردان، ضمن ساخت یک ظواهر نو به جهت بدن به تقویت اعتماد به نفس آنان هم یاری میکند و سبب خرسندی از ظواهر تازه بدن میشود، حتی لباسها نسبت به قبلی تناسب بهتری مهم تن دارند و روزگار خریدن تیشرتهای گشاد برای پنهان نمودن سینهها پیشین است. بسیاری از آقایان تمایل دارا هستند که هیکلی متناسب و خوشفرم داشته باشند و داشتن اندام ایده آل را یک عدد ابتداییترین فاکتورها برای ژنیکوماستی کرمان خوش استایلی میدانند. ژنیکوماستی به تیتر تورم خوش خیم یا این که پهناور شدن سینه های مردان توصیف می شود. به جهت وصال به این تصمیم، یک جلسه مشاوره دارای جراح پلاستیک امداد مضاعف زیادی خواهد کرد. در بعضا موارد، ژنیکوماستی ممکن میباشد به خودی خود برطرف شود، در حالی که در موارد دیگر، همین وضعیت نیاز به دارو درمانی یا این که جراحی دارد. برخلاف ژنیکوماستی کاذب یا این که لیپوماستیا، که در آن بزرگ شدن پستان ها از رسوبات چربی ناشی می شود، ژنیکوماستی در اثر پرورش بافت غده ای پستان ساخت می شود.

ایندکسر