سرطان سینه مردان – پزشکت

پاتوژنتیک: در مقایسه حیاتی سرطان سینه در زنان بنظر می رسد که عامل این بیماری در مردان یک ایراد هورمونی میباشد که علت آنبالا بودن نسبی هورمون استروژن یا نبود تستسترون میباشد .بیست تا پنجاه برابربیشتر به همین مدل سرطان دچار klinefelter Syndrom بیماران مبتلا به خیلی کم میباشد (Dysgenesi) می شوند دراین افراد مقدار تستسترون بخاطر رویش اندک بیضه ها دلیل دیگر بالا بودن استروژن می تواند بیماریهای کبدی مانند سیروز کبدی یا به کار گیری از هورمون استروژن و یا بیش تر وزن باشددرکنار مشکلات هورمونی می توان مسایل موروثی و بروز سرطان در خانواده را نام برد تحقیقات نشان می دهد که در خانواده هایی کهبروز سرطان در آ نها شایع می باشد مردان شصت تا بوده و درغیراینصورت مردان قریه تا شانزده درصدBRCA2Mutation هفتاددرصد حامل ژن.میباشند BRCA1Mutation حامل ژن میباشند ممکن هست در ارتفاع عمرشان اصلی ریسکی BRCA2Mutation مردانی که حامل ژن حدود 6,9 درصدی به سرطان پستان دچار شوند و همین به معنای افزایش ریسک ابتلا حدود هشتاد تا صد برابر نسبت به مردان دیگر است. پزشک معالج ممکن میباشد پیشنهاد کند که اهمیت یک مشاور ژنتیک ملاقات نمایید تا آزمایش ژنتیک را انجام دیتا و تحلیل نماید که آیا ژن هایی را دارید که خطر ابتلا به سرطان را ارتقاء می دهند. بسته به وضعیت خاص بیمار ممکن هست آزمایش ها و شیوه های دیگر نیز به وسیله پزشکان سفارش شوند. از آنجایی که سرطان سینه در مردان غالبا در فرایند پیشرفته ی بیماری تشخیص داده می شود، سرطان می تواند به بیرون سینه و دیگر قسمت های بدن توسعه و گسترش پیدا کند. آن‌گاه از عمل جراحی ریز کردن سینه مردان هنگامی که بستن کمربند ماشین شما را آزار نمی دهد، می توانید رانندگی را مجددا آغاز کنید. کار جراحی کوچک کردن سینه مردان همچنین برای سفت نمودن نواحی اطراف سینه سپس از کمتر وزن فراوان که موجب افتادگی پوست می گردد، انجام می شود. کار جراحی ریز نمودن سینه مردان به طور معمول تحت بیهوشی عمومی یا بی حسی موضعی به یار داروی آهسته بخش انجام می شود. به جهت بازدید نتیجه های تام آنگاه از عمل جراحی کوچک نمودن سینه مردان، شما به شش ماه روزگار نیاز دارید. شما می بایست برای شش هفته بعد از آن از فعالیت جراحی ریز کردن سینه مردان از کشیدگی، انجام ورزش های سنگین و بلند کردن اجسام سنگین بپرهیزید. عدم تعادل هورمون های جنسی تستوسترون و استروژن می تواند علت عارضه باشد. اسیدهای چرب امگا 3، تراز استروژن را کمتر می دهند که یک عدد از علل ارتقاء سایز سینه ها خواهد بود. • ایراد در اندام جنسی مردانه (بیضهها) موجب کمتر ساخت تستسترون و ارتقاء سطح استروژن میشود. انقطاع مصرف آن ها تا حد متعددی پرورش غیر طبیعی سینه ها را کمتر می دهد و ممکن هست نیازی به انجام کار جراحی کوچک نمودن سینه مردان نباشد. در اینجا عمده به تحلیل وب تارنما سينه بند مردانه ورزشي.

حتما بخوانید:
دشمن نمی خواهد ما در ایران مدال آور المپیک داشته باشیم