دولت طرح ارتقای ضمانت وام های کوچک کار برای زنان سرپرست خانوار را تصویب کرددر جلسه عصر یکشنبه به ریاست رئیس جمهور، هیئت دولت برای جلب نظر شورای اسلامی و رفع مغایرت قانونی مصوبه مربوط به پرداخت حق عضویت ایران در مجامع و سازمان های بین المللی در سال 1401 با رئیس جمهور دیدار و گفتگو کرد. با پیشنهاد معاونت قوانین رئیس جمهور مبنی بر ایجاد تغییرات در مصوبه مذکور موافقت شد.

بر اساس این اصلاحیه، در صورتی که وزارت امور خارجه عدم امکان پرداخت حق عضویت و بدهی مندرج در مصوبه مذکور از منابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را اعلام کند، سازمان برنامه و بودجه از وام های مصوب بر اساس اولویت توزیع استفاده کنید. اعتبار اعمال خواهد شد.

همچنین در صورت پرداخت حق عضویت سازمان های اولویت دار مندرج در این مصوبه، سازمان برنامه و بودجه کشور می تواند از محل منابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معوقات عضویت در سایر سازمان های مندرج در مجوز از وام های مصوب مربوطه.

پرداخت حق عضویت در سازمان ها و مجامع بین المللی مندرج در این مصوبه در سال آینده مشروط است و سازمان های عضو موظفند گزارش اقدامات تعیین شده توسط کارگروه بررسی عضویت دولت در تشکل ها و مجامع را ارائه کنند. ظرف مدت 4 ماه از ابلاغ آن تصویب نامه ها.

دولت طرح ارتقای ضمانت وام های کوچک کار برای زنان سرپرست خانوار را تصویب کرد

اعضای دولت همچنین با طرح پیشنهادی برای ارتقای ضمانت وام های کوچک اشتغال برای زنان سرپرست خانواده با استفاده از پتانسیل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاونی موافقت کردند.

هیأت وزیران با توجه به وظایف مقرر در آیین نامه ستاد ملی امور زنان و خانواده و در اجرای مصوبات این ستاد به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پیشنهاد تسهیل در اجرای این امر را داد. وام های خرد مصوب اشتغال زنان سرپرست خانوار (دهک های 1 تا 5 درآمدی) با استفاده از پتانسیل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاونی.

جزئیات طرح مصوب دولت طی روزهای آینده به اطلاع عموم خواهد رسید.

تصویب آیین‌نامه ماده واحده قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان.

در اجرای تکلیف مقرر در ماده یک قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان، ایجاد زمینه سرمایه گذاری داخلی یا خارجی برای جمع آوری آب، شیرین سازی، انتقال و بهره برداری آب. بررسی نمک و فلزات باقیمانده از دریای عمان در استان سیستان و بلوچستان، هیئت وزیران دستورات اجرایی این ماده را تصویب کرد.

با توجه به مفاد فوق الذکر، علاوه بر همکاری کلیه دستگاههای اجرایی به منظور صدور مجوزهای لازم در چارچوب قوانین و مقررات و تسهیل در روند اجرای پروژه، وزارت نیرو برای مناطق ذینفع استان از منابع آب قابل حمل پروژه، در فرآیند توزیع مجدد آب. سهم آب های سطحی و زیرزمینی اختصاص یافته به صنعت با منابع آب قابل حمل در این طرح جایگزین می شود. وزارت مذکور همچنین نقاط اولویت مصرف آب برای انتقال آب برای تامین آب آشامیدنی و حجم مورد نیاز آب را تعیین و حداکثر تا تاریخ 96/9/99 به سازمان آب «شرکت صنعت و معدن آب» به عنوان سرمایه‌گذار و سازمان مجری طرح اعلام خواهد کرد. دو ماه. پس از ابلاغ این آیین نامه و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور جهت تامین آب شرب از محل پروژه، قرارداد خرید تضمینی آب شرب را با شرکت مذکور منعقد می نماید.

وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، میزان آب مورد نیاز صنعت و نقاط مصرف اولویت‌دار در سطح استان را تعیین و به وزارت نیرو و آب صنعت و معدن اعلام خواهد کرد.

حتما بخوانید:
ترامپ مدیر امنیت سایبری را به دلیل نامگذاری انتخابات "امن ترین تاریخ آمریکا" اخراج کرد

علاوه بر این، وزارت صنعت، معدن، تجارت و نیرو و سایر دستگاه‌های دخیل در این طرح، با ممانعت از تعریف طرح‌های موازی برای تامین و انتقال آب دریا برای اهداف مشابه این طرح، زمینه‌ای برای پایداری این طرح ایجاد می‌کنند. طرح.

همچنین وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی اقدامات لازم را برای برخورداری شرکت آبفای صنعت و معدن از سرمایه گذاری یا تسهیلات داخلی یا خارجی و همچنین اولویت استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی در چهارچوب انجام می دهند. چارچوب قوانین و مقررات.

شرکت آبرسانی صنایع و معادن نیز موظف به افزایش بهره وری اقتصادی و رعایت ملاحظات زیست محیطی مستقیم یا از طریق دانش در رابطه با تولید محصولات جانبی مانند استفاده از نمک و استخراج مواد معدنی (فلزات باقیمانده) است. از فرآیند نمک و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارتخانه های صنعت، معدن، تجارت و نیرو همکاری های لازم را در زمینه کسب فناوری، صدور مجوز و بازاریابی محصول انجام خواهند داد.

همچنین وزارت نیرو سازمان سرمایه‌گذار را با UGP، ARZ و سایر سازمان‌های مرتبط کشور در خصوص لزوم تامین زمین برای احداث آب شیرین‌کن‌ها و خطوط برق آشنا کرد و دستگاه‌های تعیین‌شده در محدوده حداکثر دو نفر است. ماهها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور پروانه جهت تامین زمین مورد نیاز پروژه اقدام خواهند کرد.

همچنین در راستای تکمیل و بهسازی سیستم های انتقال آب اول و دوم چاه نعیمی به زاهدان، وزارت نیرو با سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذار، طبق قوانین و مقررات مربوطه به این ترتیب عمل خواهد کرد. که تبادل و انتقال آب بین زاهدان و سیستان امکان پذیر است، باید پیش بینی شود که آب شیرین شده در زمان کم آبی به سیستان برود.

این شرکت با توافق با وزارت نیرو و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه می تواند از سیستم تعیین شده و سایر سیستم های آبرسانی (در حال ساخت و بهره برداری) استفاده کند. در این صورت سرمایه گذاری شرکت در مدل مالی طرح لحاظ می شود.

سازمان حفاظت محیط زیست حداکثر ظرف مدت دو ماه این طرح را بررسی و در چارچوب ضوابط مربوطه مجوز ارزیابی تأثیر این طرح بر محیط زیست را صادر می کند.

تخصیص اعتبار برای جبران خسارت و ترمیم خسارات ناشی از سیل در استان یزد

هیات وزیران با اختصاص 250 میلیارد وام و خرید دارایی های سرمایه ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد برای بازسازی زیرساخت های آسیب دیده سیل و مسکن و میراث فرهنگی، امداد و نجات اضطراری در استان موافقت کرد. .

همچنین دولت به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد موظف شد گزارش فوق را از نتایج اعطای وام به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت ضد بحران کشور همراه با نظارت فنی بر روند بازسازی هر سه ماه یکبار ارسال کند. .

تصویب حکم معافیت مالیاتی کارکنان پارک های علم و فناوری

در اجرای تکلیف قانونی مندرج در بند (ج) ماده (۸) قانون جهش تولید مبتنی بر دانش و به منظور ایجاد انگیزه برای حضور نیروهای متخصص در پارک‌های علم و فناوری و حمایت از فناوری. هیات وزیران به موجب این بند از قانون مذکور معافیت از پرداخت مالیات کارکنان پارک های علم و فناوری را تصویب کرد.

بر اساس ضوابط فوق، کارکنان شاغل در ستاد پارک علم و فناوری و همچنین کارکنان شرکت ها و موسسات فناور عامل مستقر در محدوده پارک علم و فناوری از شمول ماده (91) قانون معاف هستند. قانون مالیات بر حقوق آنان که از مراکز فوق الذکر اخذ می شود با تغییرات و الحاقات زیر مستقیم می باشد. تعیین موضوع و محل فعالیت و تعیین لیست کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری و فرآیند ارزیابی آنها به عهده مدیر همان پارک علم و فناوری می باشد.

حتما بخوانید:
غزال در سال 2021 تجارت پست الکترونیکی دست دوم را به پایان می رساند

به منظور اخذ مالیات با نرخ صفر این آیین نامه، داشتن لیست حقوق الکترونیکی کارکنان پارک علمی و فناوری سازمان مالیاتی و خوداظهاری در قالب گزینه انتخاب شغل در پارک علمی و فناوری که به تایید رئیس پارک علم و فناوری می رسد.

لغو مقررات حق امتیاز، تخفیف و جریمه تخلف از تعهدات مجوز اپراتورهای مرکز تماس

هیأت وزیران با رعایت مقررات مندرج در قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به منظور ارتقای کسب و کار و حذف مجوزهای غیرضروری، مقرر می دارد. پیشنهاد می‌شود مقررات مربوط به حق‌الامتیاز، تخفیف‌ها و جریمه‌های نقض تعهدات را مستثنی کند. اپراتورهای تایید شده مرکز تماس.

صدور مجوز برای امضای موقت موافقتنامه ستاد بین ایران و دبیرخانه مجامع بین المللی سازمان همکاری اسلامی

با توجه به نیاز کشور به یک دستگاه اداری مرکزی برای هماهنگی مؤثر فعالیت اعضای اتحادیه بین شوراهای کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و اجرای مؤثر فعالیت‌های آن، هیئت وزیران مجوز داد. وزارت امور خارجه نسبت به مذاکره، تهيه و امضاي موقت موافقتنامه ستاد و اتخاذ تدابير بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دبيرخانه اتحاديه مذکور.

سازمان همکاری اسلامی (OIC) دومین سازمان بین دولتی پس از سازمان ملل است که در سال 1969 با نام «سازمان کنفرانس اسلامی» تأسیس شد و سپس در سال 2011 نام خود را به «سازمان همکاری اسلامی» تغییر داد.

این سازمان با اعضایی از 57 کشور جهان و با هدف معرفی و ترویج مبانی اصیل اسلام و تأکید بر ابعاد مختلف تمدنی آن و ایجاد زمینه‌ای برای همکاری‌ها و هماهنگی‌های گسترده و ثمربخش بین مجامع و مجالس کشورهای عضو تأسیس شد. در سازمان ها و گردهمایی های بین المللی

اصلاحیه مصوبه توزیع اعتبار برای جبران خسارات ناشی از سیل در استان های هرمزگان، فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان.

هیات وزیران به منظور اطمینان از نظر کمیسیون کنترل و اجرای مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت قانونی در خصوص تصویب تقسیم اعتبار برای جبران خسارات ناشی از سیل در استان ها، آن را اصلاح کرد. هرمزگان، فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان.

بر اساس این اصلاحیه اعتبار مذکور از محل منابع بند (م) ماده (28) قانون الحاق مواد معینی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) تخصیص می یابد.

با توجه به بند (م) ماده (28) قانون الحاق مواد معینی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به دولت اجازه داده می شود به منظور اخطار، پیشگیری، امداد، بازسازی و بازسازی مناطق متاثر از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، یخبندان، تگرگ، طوفان، آتش سوزی، گرد و غبار، پیشروی آب دریا، آفات گسترده محصولات کشاورزی و اپیدمی مردم و حیوانات و همچنین مدیریت حیات وحش و خشکسالی، موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت به 3 درصد و افزایش تخصیصات طبق ماده (12) قانون تشکیل سازمان مبارزه با بحران کشور به 2 درصد.

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort android rat duşakabin fiyatları fud crypter hack forum bayan escort - vip elit escort lyft accident lawyer html nullednulled themesViagrasu tesisatçısıgercekhoca.org