دریچه هوا سقفی – گروه صنعتی عباس نژاد

دريچه های سقفی چهارگوش كلاف پهن آلومينيومی قابلیت کارگزاشتن بر روی سقف و کلیدی فاصله از دیوار جانبی را دارا هستند و کادر آن ها به عمق تقریبی 5 سانتی متر می باشد. دریچه های خطی 30 مرتبه دو طرفه عموما بر روی سقف در سقف دور از دیوارهای جانبی مورد استعمال قرار میگیرند. کارگزاشتن اين دريچه ها بوسيله پيچ هاي خودكار و بر روي فریم چوبی نصب شده بر لبه كانال رخ مي پذيرد لذا بر روي اشکال سقف از قبيل گچ ، سيمان ، آجر ،چوب و غيره قابل اجرا می باشد. این دریچه های سقفی می توانند هوا را به طور مداوم اساسی گوشه و کنار بیرون تبادل کنند و جریان یکنواختی را به وجود آورند. این دریچه ها جریان هوا را از رویکرد سقف مبادله می کنند و به گوشه و کنار هوا رسانی می کنند. این جور دریچه هوا در گونه یکطرفه بر روی دیوار جانبی تا سقف 4 متر مناسب بوده و بمنظور نگهداری زیبایی عرض روزنه میبایست از ارتفاع آن اکثر باشد. میتوان از دریچههای خطی در دهش یا مکش (تخلیه یا برگشت هوا)، بر روی دیوار یا سقف و حتی روی کنج دیوارها به کارگیری کرد. کارگزاشتن اين دريچه ها بوسيله پيچ های خودكار و بر بر روی فریم چوبی کارگزاشتن شده بر لبه كانال رخ می پذيرد لذا بر بر روی اشکال سقف از قبيل گچ ، سيمان ، آجر ،چوب و غيره قابل اجرا می باشد. این نوع روزنه معمولا به صورت دمپردار برای هوای رفت سیستم های هواساز، ایرواشر، زنت و کولر آبی و به صورت کارگزاشتن بر بر روی دیوار گزینه استعمال قرار می گیرد. همین جور روزنه هم به جهت هوای رفت سیستم های هواساز، ایرواشر، زنت و کولر آبی قابل به کار گیری می باشد، البته به شکل کارگزاری زیر سقف. روزنه سقفی یک طرفه به مظور جهت دهی هوای ورودی از سقف به یک مسیر خاص قابل استفاده می باشد، به این معنی که روزنه سقفی یک طرفه اساسی پره های اریب، هوای خروجی از دهانه انشعاب شبکه را عموماً به یک مسیر یگانه ساماندهی می کند. دریچه خطی صفر رتبه می تواند همپا با دمپرهای پشت روزنه ای موازی و متقابل پیشنهاد گذاری می شود. از کاربرد های این دسته می قدرت به به کار گیری در فضا هایی که طول پرتاب بلند اهمیت تغییر‌و تحول زاویه 30 سکو در روزنه مورد نیاز است از گزاره فضاهایی که ارتفاع پرتاب مورد نیاز نصف طول سقف باشد اشاره نمود. دریچه های سقفی چهارگوش با دمپر و سوای دمپر شهر آهن در جهت تهویه هوا و ایجاد محیطی مطبوع و مناسب به جهت نصب در سقف به وجود آمده اند. این دریچه ها جهت سقف هایی تا ارتفاع ۴ متر مطلوب بوده و امکان تولید در اشکال یک الی چهار طرفه جهت ساخت الگوی جریان مد حیث طراحان را دارا می باشد. در صورتی که شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه دریچه سقفی پلاستیکی بدست آورید به وبسایت دریچه بازگشت سقفی ما مراجعه کنید.

حتما بخوانید:
کلیدهای حساس به لمس Razer's Huntsman V2 Analog به معنای واقعی کلمه بازی را تغییر می دهند