این ویتامین شامل استر حلقوی هست که در محیط آبی آبکافت گردیده و اسید تولید می­کند؛ به همین علت اسم آسکوربیک اسید بر بر روی آن گذارده شده است. تیمارهای آزمایش شامل 2 تراز آب پاشی هر 8 روز یکبار (تیمار عدم تنش) و هر 16 روز یکبار (تیمار تنش) بهعنوان فاکتور حیاتی و 3 تراز اسید آسکوربیک (صفر، 10 و 20 میلی مولار) و 3 مرحله سدیم نیتروپروساید (صفر، 50 و 100 میکرو مولار) بهصورت محلول پاشی برگی بهعنوان فاکتورهای فرعی بودند که در قالب آزمایش اسپلیت پلات فاکتوریل بر اساس طرح بلوک­های تام تصادفی در 3 تکرار قرار گرفتند. بیشترین میزان شاخص مرحله برگ مربوط به تیمار محلول پاشی شده با غلظت 25 میلی مولار اهمیت میانگین 4/2 بود که 66/41 % بیشتر از تیمار عدم محلول پاشی اصلی اسید آسکوربیک بود. بزرگسالان در میان 19 تا 64 سال به 40 میلی گرم ویتامین C در روز نیاز دارند. مطابق انستیتوی ملی سرطان ایالات متحده، اسید اسکوربیک می تواند به تن انسان در نبرد اهمیت عفونت های باکتریایی یاری کرده و به تشکیل کلاژن، پروتئین دارای در بافت فیبری، دندان ها، استخوان ها، پوست و مویرگ ها امداد کند. واکنش اکسیداسیون را در اجزای مواد غذایی متوقف می کند و مانع از کمتر خصوصیت های ارگانیک در محصولات می شود. رادیکال های آزاد، مولکول های ناپایداری میباشند که می توانند به سلول ها زخم برسانند. غلظتهای بالای سالیسیلات باعث افزایش عمل پراکسیداز در نخود شده میباشد (16).حضور اسکوربات و سالیسیلیک اسید به شکل تنهایی و همینطور به صورت توأم در حالت نرمال سبب ساز ارتقاء عمل پراکسیداز می شود اما در موقعیت تنش، با دقت به این که ترکیبات ذکر شده باعث مهار خسارات ناشی از تنش می شوند، در نهایت عمل آنزیم پراکسیداز اسکوربیک اسید شیمی کاهش می یابد. در 63 و 65 روز پس از کاشت به ترتیب محلولپاشی مهم سدیم نیتروپروساید و اسید آسکوربیک انجام شد و یک هفته بعد تکرار گردید. تیمار آب پاشی آنگاه از استقرار تام بوتهها اعمال گردید. تحقیقات نشان دیتا که عمل کاتالاز تحت تیمار سالیسیلیک اسید در برنج کاهش می یابد(10و22). پودر آسکوربیک اسید را به محصولاتی که مواد تشکیل دهنده­ی آن مبتنی بر آب است، نظیر اشکال لوسیون­ ها، سرم­ ها و اسانس­­ ها اضافه می­کنند. مطالعات نشان می دهند که ویتامین C احتمال ابتلا به سرماخوردگی را کمتر می دهد، ولی همین آیتم صرفا در تیم های خاص و در شرایط دشوار جواب می دهد، مانند سربازان در محیط های سردسیری، اسکی بازان و دونده های ماراتن. ال-آسکوربیک اسید و نمک های سدیم، پتاسیم و کلسیم آن به شکل مرسومی به عنوان افزودنی های غذایی آنتی اکسیدانی به کار گیری می شوند.

ایندکسر