همچنین استون در صنعت داروسازی هم عملکرد دارااست و به جهت ایجاد بسیاری از قرص ها و مایعات، در جهت ادغام کردن لبریز کننده ها و مواد اولیه فعال به کارگیری میشود. تینر یک نمونه حلال آلی دیگر میباشد که به جهت حل نمودن پلاستیک و رزین خرید مکتوب تاچ استون اساسی تخفیف استعمال می شود. از تینر نیز به عنوان رقیق کننده رنگ و جوهر به کار گیری می شود. استون یک حلال آلی، فارغ از رنگ، فرار و گریز و قابل اشتعال است.این ماده به طور طبیعی در گیاهان، دود حاصل از آتش سوزی جنگل ها و اگزوز اتوموبیل ها و به عنوان یک فرآورده جزء‌جزء‌کردن در متابولسیم چربی صورت می دهد.همچنین این ماده در مقدار خیلی کم در ادرار و خون نیز یافت می شود.اما مقدار آن در موقع گرسنگی و همینطور در بیماری دیابت با کمبود شدید اکسیژن ارتقاء می یابد.این ماده به تیتر یک ماده زائد متابولیسم در حیث گرفته نمی شود اصلی این حالا نقش فیزیولوژیکی آن در دستگاه بیوشیمیایی روشن نیست. استون همچنین در پروسه تولید بخش اعظمی از مواد شیمیایی همچون ایزوفورون، دی استون الکل و هگزیلن گلایکول نقش ویژه ای دارد. استون در معرض جرم آلدول در حضور هیدروکسیدهای دولایه Mg-Al (LDH) بهعنوان کاتالیزور و -Cl و/یا CO3-2 بهعنوان آنیونهای کانپنسیتینگ برای تهیه و تنظیم دی استون الکل و مسیتیل اکسید استفاده شده است. استون ممکن است بهعنوان یک استاندارد تحلیلی به جهت تعیین آنالیت در تنفس و پلاسما انسان اصلی تکنیکهای گوناگون کروماتوگرافی گازی به کارگیری شود. حجمی آلدول استون در فاز بخار بر بر روی MgO که اصلی یونهای فلزی قلیایی (Li ، Na ، K و Cs) یا خاک قلیایی (Ca ، Sr و Ba) پروموت شده است، بررسی شده است. دانسیته Enantioselective Aldol استون با ایزاتینهای متفاوت در حضور دیپپتیدها (کاتالیزور) توضیح داده شده است. ولی از دیگر خطرات استون درصورت تماس های طولانی مدت، بر خون و مغز استخوان اثر می گذارد; همینطور ممکن است سبب بیماری درماتیت شود. همینطور از پر اسم و رسم ترین حلال های آلی میباشد که در فرایند های شیمیایی پر کاربرد میباشد. در متابولیسم ناقص چربیها مقدار متعددی از سه مخلوط استو استیک اسید و بتاهیدروکسی بوتریک و همین ماده در خون و ادرار چشم میشود که نماد ابتلا به دیابت است.این ماده در دوز های بالا سمی است.این ماده بی آلایش ترین نماینده کتون هست که به راحتی در آب، اتانول و اتر حل می شود و خود به تیتر یک حلال اهمیت کار می کند. اگر شما هر نوع سوالی در ارتباط با کجا و نحوه استعمال از خرید های تازه استون ویلا دارید، می توانید اساسی ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر