پراکسید هیدروژن در تماس حساس هوا یا این که آب به سرعت و به راحتی تجزیه می شود ، براین اساس از مواد شیمیایی کلر آب اکسیژنه به جهت شستشوی زخم ایمن تر است. نمرات تجاری عمده محلول های آبی حاوی 35 ، 50 ، 70 یا این که 90 درصد پراکسید هیدروژن و مقادیر یه خرده تثبیت کننده (اغلب نمک های قلع و فسفات) برای سرکوب تجزیه هستند. برای لکه گیری گیاهان، ضروری هست یک نصیب از هیدروژن پراکسید ۳۵ % را اساسی آبادی قسمت آب مقطر به جهت محلول پاشی مخلوط شود. همین ادغام ، مایعی آبی رنگ (آبی کم رنگ) است که در محلول های رقیق ، یه خرده چسبناک تر از آب و بی رنگ به حیث می رسد. بو : اهمیت بوی یه خرده تند است. پراکسید هیدروژن مهم خواص ضد عفونی کننده و سفید کننده می باشد و در نتیجه، برخی معتقدند که می تواند اهمیت عفونت ها پیکار کند، لکه ها را کاهش دهد، پوست را واضح نماید و علائم بعضا حالت را کاهش دهد. همین گرید جهت خنثی کردن کلر موجود در آب استعمال می شود. ما پیشنهاد می کنیم که همین کشف زمان های نوآورانه متمایز از جمله ساخت سبز و مناسب پراکسید هیدروژن، سنتز شیمیایی سبز ، تمیز کردن ایمن و پردازش مواد غذایی را باز کند. همین ماده شیمیایی به تیتر یک جایگزین بی خطر برای گوشه و کنار زیست به جهت سفید کننده های مبتنی بر کلر در نظر گرفته می شود. در مورد تاریخچه هیدروژن پراکسید بیشتر بدانید ؟ توضیحات مفصل در آیتم چگونگی اجرای شرایط استوار ، از پاراگراف میزان گیری ها و تنظیمات H۲O۲ در میزان H۲O۲ یا این که گلوکز اکسیداز در طی سنجش ، شرح دیتا شده هست که می توانید در مرجع آورده شده در زیر ورقه به طور تام مطالعه فرمایید. شما می توانید حیاتی انجام هر یک از همین روش ها همین ماده شیمیایی پرکاربرد را در خانه خود تهیه و تنظیم کنید. پراکسید هیدروژن که او‌لین بار در سال 1818 به عنوان یک ترکیب شیمیایی شناخته شده میباشد ، معمولی ترین عضو از مجموعه پراکسیدها است. به خاطر خواص اکسید کننده قوی، آب اکسیژنه به طور گسترده در پزشکی، منزل و صنعت به و به تیتر سپید کننده در ایجاد پارچه و کاغذ بکار می رود. این گرید جهت ایجاد مواد ضدعفونی کننده دست استفاده می شود. همین گرید به عنوان سوخت موشک استعمال می شود. این گرید در آزمایش های علمی، تحقیقاتی، و پژوهشی استفاده می شود. جهت به دست آوردن اطلاعات بیشتر مقاله “ آب اکسیژنه در آب حل می شود ” را مطالعه بفرمایید. آب اکسیژنه در آب به راحتی قابل حل می باشد. پراکسید هیدروژن (H2O2) یک مولکول غیر مسطح با تقارن C2 (پیچ خورده) میباشد که اولی توشه به وسیله Paul-Antoine Giguère در سال ۱۹۵۰ اهمیت استفاده از طیف سنجی مادون قرمز نشان دیتا شد. در صورتی که دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها بسیار اکثر در گزینه آب اکسیژنه 6درصد لطفا به بازدید از وب وبسایت ما.

ایندکسر