با گذشت دوران و ارائه راه و روش حل های پیشرفته تر و مدرن خیس در همین حوزه عاقبت در سال 1970 تعریف منزل هوشمند به همین شکل تغییر کرد : “آمیزهای از نوآوریهای فنی و غیرفنی به یار نظام مدیریتی پیچیده که سرمایه صرف آن شده است” و بعد از آن از آن در سال 1980 هم دعوا مفهومی منزل های هوشمند به طور جدی مطرح شد. کاربری در BMS پیچیده خیس از خانه هوشمند هست و نیاز به افرادی تدریس دیده دارااست البته در خانه هوشمند مدیر دارای مصرف کننده بوده و کارها از طرز یک اپلیکیشن ساده انجام می شود. چنانچه منزل هوشمند میلیاردرهایی زیرا بیل گیتس را کنار بگذاریم که به جهت ایجاد آن نزدیک ۱۰۰ میلیون دلار هزینه کرده است، میتوان جلوههایی از همین تکنولوژی شگفتانگیز را در خانههای اکثری در سراسر جهان مشاهده کرد. صحیح میباشد که همین عمل را ترموستاتهای کهن نیز میتوانند انجام دهند، البته تفاوت این سیستم در همین می باشد که مثلاً چنانچه سیستم گرمایشی پر‌نور بود و درب باز شد اولیه سیستم هوشمند درب را میبندد بعد از آن سیستم گرمایشی را مجدد فعال می کند که این مسئله در بهرهوری انرژی اثر میگذارید. سیستم محل ورود منزل هوشمند اینتل را میتوان از رویه بدور در دست گرفتن کرد تا صاحب خانه حتی در صورتی که در شهر دیگری بود، بتواند شخص پشت در را ببیند و در شکل تمایل، آنها را به خانه راه بدهد. دارای استعمال از رله های هوشمند می اقتدار روشنایی، سیستم گرمایش و سرمایش، شیرهای برقی و … گزینه دیگر به کارگیری از سیستم های هوشمند کنترل پرده و سایبان و کنترل دما در یک محفظه می باشد به طور مثال مهم سیستم کنترل دما می توانید قبل از رسیدن به خانه سیستم گرمایش یا سرمایش را از رویکرد دور فعال کرده و دمای دلخواه را ایجاد نمایید تا در دوران وصال به خانه همگی چیز مناسب شما باشد. در یک ابلاغ ساده حیاتی اجرای تکنولوژی منزل هوشمند می توانید کنترل وسایل متفاوت را در خانه به دست بگیرید به طور مثال در دست گرفتن روشنایی معمولی ترین مورد میباشد که همین قابلیت را به شما می دهد از شیوه تلفن همراه همراه خود و اپلیکیشن خانه هوشمند مورد استعمال بتوانید روشنایی ها را ناچیز و زیاد کرده و در مصرف انرژی هم صرفه جویی نمایید. اساسی به کارگیری از این قابلیت و امکان که یک عدد از ایدهآلترین مزایای خانه هوشمند به شمار میرود، توانمند خواهید بود که تمام وسایل هوشمند خانه اعم از گاز، دوربینهای مداربسته، چراغها و حتی پردهها را نیز بهراحتی کنترل نمایید. در صورتی که شما هر جور سوالی در ارتباط اهمیت کجا و نحوه استعمال از خانه هوشمند فرااسمارت دارید، می توانید اساسی ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر