جهان ما به فوتبال چه نیازی دارد؟

خواسته از علم فوتبال مجموعة فوت و فن و تاکتیکها و روشهای مهیا کردن شرایط و ترتیب بازی و اجرای صحیح و بقاعده آنست از یاد نبریم که فوتبال هر چه بشود همواره بازی می ماند و اساسی آن در بازی بودن آنست. فعلاً از سنت فوتبال اهمیت شعر و رمان صرفنظر کنیم. امیر مستقل از اسم پدرش پله پله بالا آمد و به ترکیب اهمیت گروه ملی رسید و حیاتی سه کلینشیت و نمایشهای مطمئن خود در لباس ایران، بیرانوند را نیمکتنشین کرد. مگر اینکه جمع اضداد و متباین ها را بپذیریم من در اینجا از توده اضداد نمی گویم و به آنچه هگل و مارکس گفته اند کاری ندارم. در دنیا کثرت از بساطت و از موجودات بسیط نمیتوان دم زد و هر جا بساطت نباشد، اجزای مخلوط ضرورتاً مشکّک یا متباین و ضد و نقیض نیستند. رشته غیر از بازی هست اما چندان بی آلایش نباشیم که عالم و کار عالم را اهمیت مرزبندی های دارای شهرت بین مفاهیم و رویارویی های همگانی تعبیروتفسیر کنیم. نمی گویم آن ها از بازی دوران آزادند و مانند تماشاگران المپیادهای یونانی صرفاً برای مشاهده به المپ میروند البته به هر اکنون به بازی در زمین فوتبال دل بسته اند و چندان توجهی به بازی دوران ندارند. سرانجام بازی هم جزیی از بازی و انتها بازی است خیر آنکه بیرون از آن قرار داشته باشد. سوسیودرام و پسیکودرام نیز بازی نیست بلکه شبه بازی است. 4- بازیگران به جهت کسب سود و وصال به مقصد و غرض بازی نمی نمایند بلکه بازی خویش غرض و مطلوب بالذات است. ثانیاً وقت و برنامه معین داراست و بالاخره بازیکنان موظفند در اوقات معین تمرین و بازی نمایند و مزدهای کلان هم می گیرند. سرانجام بازی ها هم تا حدی مشخص و معلوم است گروه های فوتبال اعم از مجموعه های ملی و باشگاهی جایی در رتبه بندی های جهانی دارا‌هستند و قهرمانی باشگاههای اروپا و آمریکای لاتین و جام جهانی از نخست تا به امروز قسمت چندین باشگاه معلوم و فراوان دارای شهرت شده است. درصورتیکه توپ از خط دروازه ردشود و بازیکن حریف به توپ بازخورد کرده باشد، ضربه دروازه محسوب میشود. یازده بازیکن هر گروه شامل یک‌سری مهاجم، هافبک، مدافع و یک دروازهبان می شوند که توسط سرمربی در زمین چیده میشوند و مثل یک سیستم کار میکنند که سیستم فوتبال نامیده میشود. 5- بازی در وقت فراغت و با آزادی و باختیار انجام میشود. اهمیت دیجی رو همپا باشید. عابدز منش به دور و درازی در بازه فوتبالی خویش پیش رو دارااست و بازی در جام جهانی 2022 نزدیکترین هدف او بهحساب میآید. آوانتاژ: رسمی هست که به داور اذن می‌دهد در مواردی که خطایی را روی بازیکنی تشخیص دادهاست، چنانچه تشخیص دهد که در جریان ماندن بازی به نفع بازیکن هدف غلط است، اعلام اشتباه نکند و بازی را اخبار بارسلونا فوتبال 11 ادامه دهد.

حتما بخوانید:
به عمر ساختمان و تغییرات بازسازی ساختمان بستگی دارد