برهان دیگری که به عنوان علت علت داغ شدن موتور یخچال شناخته می شود بسیار عمل کردن موتور است. • Super Cooling: سرمایش پرسرعت یخچال: همین وضعیت وقتی به فعالیت می رود که مواد غذایی تازه خریداری شده، نیاز باشد سریعا خنک شوند. سیستم Beverage Center که برای کاهش خطر آلودگی در داخل یخچال فریزر تعبیه شده است، دسترسی سرعت بالا و آسان به آب خنک و اصلی طعم طبیعی را ارائه میدهد. هیسون یانگ رئیس بخش تجربه مشتریان اسباب دیجیتال در samsung الکترونیکس، گفت: راهاندازی سری یخچالهای Bespoke French Door ما حساس قابلیت و امکان سفارشیسازی و ساخت آسایشی که کاربران Bespoke اساسی آن آشنا هستند و دوستش دارند، گزینههای مصرفکنندگان در تعیین گونه های یخچالها را ارتقاء میدهد. یخچال فریزر Bespoke French Door دارای تازه ترین نوآوریهای خنککننده و ذخیرهسازی samsung عرضه میشود. همین پارچ به محض قرارگرفتن در جایگاه معلوم شده به طور خودکار اهمیت آب تصفیه شده پر می‌شود که می توان اهمیت غوطهورکردن میوه و گیاهان در آن نوشیدنیهایی اهمیت طعم دلپذیر ساخت کرد. به عبارتی طور که می دانید کمپانی های تولید کننده لوازم خانگی در طراحی هایی که به جهت یخچال فریزر سردخانه انجام می دهند اشکال شرایط های کاربردی را مد حیث قرار می دهند که با اعتنا به طراحی های متنوعی که در بازار وجود دارااست هیچ نحوه جدیدی برای طراحی یخچال فریزر سردخانه باقی نمانده میباشد البته بدیهی میباشد که تا سال های آتی قابلیت و امکان طراحی های نو و افزودن امکانات پیشرفته خیس نیز وجود دارد. تنوع موجود در رنگها و روکشهای خوش ادغام فریزر Bespoke French Door به خانوادهها این امکان را می‌دهد تا بتوانند آشپزخانه خویش را بر مبنا شخصیت و سبک زندگی خرید یخچال فریزر فریزر از بانه خودشان تغییر و تحول دهند. همین گوشه و کنار کنترل شده و مستقل مهم چهار موقعیت دمایی از پیش تنظیم شده، از جمله Soft Freeze، Deli، گوشت یا ماهی و نوشیدنی به خانوادهها همین قابلیت و امکان را می‌دهد که بسته به نیاز خود، طیف گستردهای از اقلام را ذخیره کنند. مهم پیشرفتهایی که فضای بیشتری را به جهت وسایل واجب خانوادهها تولید میکند، یخچال فریزر Bespoke French Door ذخیره بخش اعظم و بهینهتر مواد غذایی را به جهت خانوادهها آسانتر کرده است. ادغام ظرفیت بیشتر کلیدی یک طراحی سفارشی، انعطافپذیری در محیط آشپزخانه را به حداکثر میرساند و توسعه همین مدلها مصرفکنندگان بیشتری را قوی میسازد تا شیوههای جدیدی از زندگی را تجربه کنند. ممکن میباشد مهم توجه به فضا و طراحی آشپزخانه مجبور به تعیین بعد ها خاصی از سردخانه باشید، اما اگر می توانید آزادانه تصمیم بگیرید و فقط به دنبال عشق فردی خودتان میباشید به این نکته اعتنا کنید که هرچه گنجایش سردخانه فراتر می رود علاوه بر ارتقاء قیمت شما بایستی مبلغ بیشتری برای محافظت و هزینه الکتریسیته مصرفی آن بپردازید.

ایندکسر