باور این 7 افسانه‌های مربوط به برج خنک کننده شما را از رشد بازمی‌دارد.

اگر برج به روش باز کار نماید مکانیزم دیگری هم جهت انتقال گرما وجود داراست که عبارت می باشد از اضافه نمودن گرمای محسوس به منبع طبیعی آب از طريق اختلاف دمای نهایی. برج خنک کن اصلی جریان. همچنین ساخته شده از کلبههای محل تجمعی مهم صندلی سنگی در ارتفاع محفظه که بوسیله حوضهایی کلیدی صفحات سنگی از همدیگر قطع میگردند که عملکرد آنها مشخص و معلوم نیست و از یک صندلی سنگی گرد در رأس آن ساخته شدهاست همینطور در کنار آن یک طاقچه در دیوار نیز مشاهده میشود. در همین مطلب مطالبی را پیرامون محافظت و محافظت برج های خنک کننده برای شما بازگو می کنیم که به شما در کاهش هزینه های انرژی، بهبود راندمان، افزایش طول قدمت تجهیزات و محافظت امنیت کمک انواع برج خنک کننده می کند. حرف در رابطه اهمیت مزایای انواع برج خنک کننده ممکن است ساعت‌ها و روزها طول بکشد. حتمی به ذکر هست که هزینه تولید برج مرطوب پیوندی رقمی در بین هزینههای مربوط به برجهای حیاتی جریان طبیعی و مکانیکی میباشد. بزرگترین مزیت برجهای مدار بسته ناچیز بودن برج خنک کننده چیست مصرف آب میباشد. ساختار برج خنک کننده ، مدل آن خشک یا تر بودن ، مدار گشوده یا این که بسته بودن و کارداران واجب برای طراحی آن بستگی دارد. سیستم توزیع کننده دوار شامل دو بازوی توزیع کننده شیار دار میباشد که حول محور مرکزی میچرخند و آب زیر فشار از نحوه آن وارد میشود. در نهایت مکمل این دو آیتم دفع گرمای جذب شده از آب در این دستگاه است. همین تیغه از فرآورده چوب یا فلز یا این که پلاستیک ساخته میشوند. این دستگاهها عمدتاَ در دو فرم کلی «مکعبی» و «کروی» (مخروطی) طراحی و ساخت میشوند. هیبرید در لغت به معنی ادغام دو یا این که چندین شیوه و یا این که شیوه متفاوت، حیاتی هدف بهبود راندمان و کارایی کلی تیم و بهره بردن از مزیت های هر نحوه است. این قابل به کار گیری در هر دو کارگزاشتن جدید و موجود است. حیاتی اعتنا به نامی که برای این گونه از برجهای خنککننده در نظر گرفتهاند، گردش آب و سیکل تبرید در مدار بستهای انجام میشود، بهطوریکه یکسری کوئل در میانه برج خنککننده کارگزاری شدهاست و آب سوای تماس مستقیم حیاتی هوا در گردش میباشد و تبادل حرارتی انجام میشود و خنکسازی دستگاه پکینگ برج خنک کننده انجام میشود. مهندسی ، تولید و نصب سیستم های توزیع آب باز و بسته برای برج خنک کننده شما ، از پاراگراف نازل های مناسب. به طور کلی باید گفت که تعیین گونه کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower بسته به کارداران متعددی می باشد که مهمترین آن ها موقعیت اقلیمی و ملاحظات اقتصادی میباشد. سیستم توزیع کننده ثقلی عمدتا در برجهای جریان متقاطع بکار می‌رود و شامل بالابرندههای قائم آب گرم است که آب را به یک حوضچه بتونی تغذیه می‌کنند و از آنجا آب در نتیجه نیروی ثقل از طرز روزنههایی به پکینگها جریان مییابد. معمولا این گونه کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower به جهت نیروگاههای تبارک مطلوب هستند. بدلیل داشتن شتاب و طول بسیار هوای خروجی در برج مرطوب پیوندی، خلل جریان دوباره هوای گرم که در برجهای مرطوب مکانیکی دسته اجباری وجود دارد از در میان میرود. ضروری به ذکر می باشد که در این برجها، گونه جریان ناهمسو حیاتی کاربرد گسترده تری است و بیشترین مقدار توصیه را دارد. اصول کار در تمام برجها براساس ساخت یک تراز عمده به جهت تماس در میان هوای سرد و آب گرمی که درون سیستم در جریان هست میباشد. ضخامت همین برجها در نصیب کمر برابر ۶ تا ۷ اینچ میباشد. به جهت جلوگیری از رسوب گذاری و پوشیده شدن سطوح تبادل گرما، به مواد ضد رسوب مثل اسید سولفوریک نیاز میباشد. اساسی توجه به مطالبی که در بالا ارائه شد میدانیم که برجهای خنک کننده مرطوب اهمیت جریان طبیعی هوا، بسیار تبارک و مرتفع میباشند و به زمین بزرگی نیاز دارا‌هستند ولی در درمقابل انرژی مقداری مصرف میکنند. آب تخلیه شده را با اعتنا به اندازه نیروگاه و میزان مواد کثیف کننده آن، ممکن می باشد بتوان به یکباره به منشاء خود تخلیه کرد، ولی گهگاه اوقات می بایست قبل از رجوع به مبداء آیتم تصفیه قرار گیرد. در اکثر کارخانجات ریز وبزرگ یک عدد از مهم ترین ومهم ترین تجهیز درحوزه ی خنک کاری می توان به برج خنک کننده (کولینگ تاور) اشاره کرد. زیرا اختلاف در میان تراکم هوای خارج برج و چگالی هوای باطن برج در خروج از پکینگ نسبتا ریز هست لذا بایستی ارتفاع کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower از پکینگ به میزان به اندازه بزرگ باشد تا فشار محرک گزینه حیث بدست آید. یک عدد از مرسوم ترین کاربری های برج خنک کننده در این سیستم های تهویه ساختمان ها و جهت خنک کاری چیلر محسوب می شود. در این شرایط انرژی لازمه به جهت سرد نمودن و کندانس بخار برابر اساسی به عبارتی مقدار گرمایی هست که برج خنک کننده از آب موجود در سیستم گرفته میباشد و اگر بخواهیم مجددا بخار را سرد نماییم عملا گروه سیستم برج خنک کننده عمل آیی نخواهد داشت و خوبتر بود از ابتدا از چیلر استعمال میشد. از طرح و رخ برج خود استفاده می نمایند تا هوا را به طور طبیعی دارای به کارگیری از فن ها بالا ببرند. برج خنک کن چیلر در واقع آب سرد مدار کندانسور (مبدل خنک کاری مبرد) را تأمین می کند و این گرما را توسط جریان مکانیکی هوا به بیرون جهت دهی می کند. در چیلر های تراکمی بخار مبرد پس از خروجی از کمپرسور و در چیلر های جذبی بخار آب حاصل از ژنراتور وارد یک مبدل حرارتی به اسم کندانسور یا چگالنده شده و در آن سرد می شود فرآیند سرمایش بخار در کندانسور به وسیله هوا یا این که آب انجام می گیرد. خروج آب از حوضچه از طریق یک نتورک شیبدار واقع در ته آن و پس از عبور از توریهایی انجام می‌گردد که همین توریها مانع از ورود مواد زائد به پمپها میشوند. همین کار به منظور در دست گرفتن غلظت آب و مقدار املاح محلول در آن شکل میپذیرد. سیال خنککاری باید درگردش خویش در یک سیکل گرمازا و در عبور از برجخنککننده توان اخذ مقدار قابل توجهی از انرژی را دارا باشد. همچنین به حیث مصرف آب و انرژی هم زیاد بهینه تر کار می کنند. همچنین بهره گیری از کویل های فلزی ضخیم موجب کمتر میزان رخنه حرارتی و راندمان خواهد شد. به خواسته نظارت میزان آپروچ از فرمول تحت به کارگیری می شود. سیگنال حسگرهای دی اکسید کربن تهویه هوای نو را هنگامی ارتقا می‌دهد که مقدار دی اکسید کربن شناسایی شده در ساختمان ارتقاء یافته باشد. البته اهمیت اندکی تفاوت در روش ورود جریان هوای محیطی به داخال برج، می توان به برج خنک کننده کلیدی جریان مخالف ( Counter Flow) رسید. در غیر اینصورت عملکرد دستگاه با ایراد مواجه شده و تولید مجموعه کاهش مییابد. این دستگاه به جهت دفع گرمای ساختمان در هوای آزاد ساکن می گردد. 4. در نتیجه همین همنشینی و برخوردهای مستمر، آب صنعتی در خروجی برج خنک کننده، حرارت خویش را از دست میدهد. در برج های خنک کننده دربهترین حالت دمای آب برج 3-2 مرتبه بالاتر از دمای حباب مرطوب خواهد بود در چنین شرایطی به کار گیری از برج خنک کننده در مناطقی مهم رطوبت بالا بلا استعمال می باشد. کرکرهها یا بادگیرها (Louver) دریچههایی میباشند که در نصیب خارجی بدنه برج قرار میگیرند و هوای واجب جهت تبادل حرارت دارای آب گرم، اصلی عبور از آنان وارد برج میشود. چنانچه جریان هوا در پکینگها بصورت عمودی باشد برج را برج کلیدی جریان ناهمسو (Counter Flow) میگویند و در صورتی که جریان بصورت افقی باشد برج را برج اصلی جریان متقاطع (Cross Flow) مینامند. میزان آب هدر رفته مهم جریان هوا بطور میانگین در حدود 2/0 % میزان آبی هست که برای مدت یک ساعت در مدار گردش میکند. بعضا از کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower مرطوب این قابلیت را مهیا می‌نمایند که ۸۰ الی ۹۰ % خنک کنندگی بوسیله تبخیر انجام شود و ۱۰ الی ۲۰ درصد خنک کنندگی از تبادل گرمای محسوس میان آب گرم و هوای سرد حاصل گردد. نتیجه ها آمارهای معتبر جهانی نشان می دهد که در بیش از 96 تا 97 درصد صنعت های جهان، از گونه های برج خنک کننده بهره گرفته میشود. توزیع کننده آب گرم (Hot Water Distributer)، سیستمی می باشد که آب گرم چگالنده را به طور یکنواخت بر بر روی پکینگها پخش میکند. سیستم کولینگ تاور به‌این شکل است که هر کدام سیستم توزیع و پخش آبگرم خروجی صنعت های دارند که آب را به رخ یکپارچه و موداوم بر روی نتورک پکینگ می پاشند. آب در نتیجه نیروی ثقل از یک پکینگ به پکینگ دیگر میریزد و هوا هم از پکینگها جریان مییابد، به این ترتیب پکینگها موجب اختلاط تمام آب و هوا میشوند. کرکرهها از محصول بتونی و یا این که فلزی ساخته می‌شوند و بخاطر این که آب در برج باقی بماند معمولا بصورت افقی و اهمیت شیبی به سمت تحت قرار میگیرند. این کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower بدلیل این که بصورت واحدهای تعدادی خانهای ساخته می‌شوند که هر یک دارای دمندهای اهمیت جریان هوای متغیر است، در درمقابل تغییرات پارامترهای خنک شوندگی و تمنا از انعطاف پذیری و پاسخ دهی لطف برخوردار هستند. این کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower بصورت جریان ناهمسو و جریان متقاطع وجود دارند. غالباً دمنده در بالای برج قرار می گیرد که به آن، دمنده از مدل جریان مکشی میگویند. در کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower انتقال گرما به محیط از نحوه تبخیر گزیده از آب گردشی و همینطور افزودن گرمای محسوس به برج خنک کننده هوا، انجام میگیرد. در حالی که تعدادی از ایجاد کنندگان گوناگون از طرح های متعدد به کارگیری می کنند ، همگی برج های خنک کننده اساسی به کارگیری از همان اورجینال خنک کننده تبخیری عمل می کنند. ماده لجنی که از شیوه هوا وارد کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower می‌گردد غالبا بصورت ماده چسبناک کوچکی که دفع آن خلل هست در میآید، اما با استفاده از مواد شیمیایی نظیر پلی الکترولیتها میتوان آن ها را دفع نمود. این کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower در ادامه مباحث معرفی میگردد. هوای گرم و مرطوب هم از نصیب بالایی برج خارج میگردد. این برجها دارای هزینه سرمایه گذاری و ایجاد بالایی میباشند و به این خاطر از دیدگاه اقتصادی زمانی مناسب میباشند که روزگار استهلاک شان طولانی باشد. پیش از این از چوبهای اشباع شده و سرخ به جهت ارتقاء راندمان و تبخیر استعمال میکردند که در واقع راندمان به اندازه نداشته و وزن بالایی داشتند و موجب پیدایش بعضی از بیماریها و تولید آلودگی، رسوبگذاری بالا و نشستن جلبک بر روی آنان میشد. این آب، گرم و گازدار هست و حاوی مواد معلق اهمیت رسانندگی نسبتا بالا میباشد. برجهای خنک کننده مرطوب حساس جریان مکانیکی هوا از دسته جریان اجباری هر یکسری که کوچکتر و ارزانتر میباشند ولی انرژی بیشتری مصرف میکنند و همچنین عیب حیاتی دیگر آنان جریان دوباره هوای گرم و مرطوب از داخل برج میباشد. در این سیستم، اتلاف آب در نتیجه انتقال آن به یار باد کاهش مییابد اما بدلیل اینکه آهنگ انتقال حجمی کمتر میباشد کارایی همین سیستم نیز کمتر میباشد. برای اشخاصی که هر دسته نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همینطور هدایت در مورد چگونگی استفاده از قیمت پکینگ کولینگ تاور ، شما ممکن است می توانید دارای ما در ورقه وب تماس بگیرید.

حتما بخوانید:
این کرم در نوع خود، بهترین است

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort html nullednulled themesbuy stripe accountMobil Ödeme Bozdurmarekorbetbetboogenco bahis