به این جهت تصمیم گرفت تحقیقات خود را در سطح ها بزرگ خیس انجام دهد و همت کرد فعالیت اکسیژن دهی را به پساب انجام دهد و تماشا کرد آنگاه از مدت یک ماه مواد موجود در پساب نیتراته شدند. مثلاً اطلاع از اینکه تاسیسات بهداشتی بزرگی از قبیل بیمارستانها و آسایشگاه ها ، فاضلاب خویش را به شبکه شهر وارد میسازند و حساس این کار پساب کارخانجات به کانال ذکر شده تخلیه میگردد از لحاظ انتخاب روشهای تصفیه فاضلاب ، مؤثر واقع خواهد شد . برای این که مقدار مواد معلق پسابی که در پکیج تصفیه شده کاهش پیدا کند، از فیلتر شنی بهره میگیرند. 6- تصفیه پساب صنایع غذایی مانند سوسیس و کالباس که حاوی پروتئین و چربی بالایی می باشد. قرار دادن پساب در مقابل اشعه UV یا ماوراء بنفش نیز در ضدعفونی شدن آن و غیرفعال نمودن میکروارگانیسمها اثر گذار است. هر چه سرعت جریان فاضلاب اکثر باشد افت فشار نیز عمده خواهد بود و درصورتیکه شتاب جریان از حد معینی کمتر شود احتمال ته نشین شدن مواد جامد سنگین مثل شن و ماسه وجود دارد. فیلتر شنی همگی جامدات باقی باقیمانده در پساب را به دام میاندازد و باعث تمیز شدن آن میشود. پسابها را بعد از ضدعفونی شدن در کشاورزی و سایر مصارف به کارگیری میکنند. بعد از آن از نقطه نهایی فرآیند ساخت پکیجهای تصفیه فاضلاب فلزی همه سطح های آن را مدرک پلاست کرده و کلیدی به کارگیری از ایرلس سه لایه رنگآمیزی میکنند. به جهت انتقال و جهت دهی فاضلاب به سمت پکیج از ایستگاه پمپاژ به کار گیری میشود. ویروس ها از موجودات ریز ویژه ای میباشند که به طور مستقیم از مواد و ترکیبات آۀی و غیرآلی در طی پرورش و تکثیر به کارگیری نمیکنند.نحوه نشر ویروس ها به این شیوه هست که یک سلول ، صاحب خانه را اشغال می نماید و روش ساخت مانند آن ها سبب ساز به ایجاد ویروس های عمده میگردد. برای آبگیری و خشک کردن لجن ساخت شده از دستگاه فیلتر پرس به کارگیری میکنند. پکیج تصفیه فاضلاب یا این که دستگاه تصفیه فاضلاب سیستمی می باشد دارای کالا بدنه فلزی، پلی اتیلنی و یا کامپوزیتی که دارای بضاعت و توان تصفیه فاضلاب های جامد و مایع بیرون شده از مجتمع های مسکونی، تجاری، بیمارستان ها، پتروشیمی ها، پالایشگاه ها و … در بعضی از پکیجها قرص کلر و بعضی دیگر کلر مایع به عمل میبرند. از پاراگراف ترکیبات کلردار ، آهک کلردار می باشد که به صورت گرد سپید رنگی اهمیت ۳۵ % کلر می باشد ، و دیگر هیپوکلریت سدیم است که بصورت محلول مصرف می گردد و کلیدی ۷۰ % کلر میباشد . هنگامی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه با طراحی تصفیه فاضلاب وب وب سایت خویش باشید.

ایندکسر