در نواحی مردابی، مردم کم کم فرا گرفتند چگونه حساس نیز بستن نی ها و شکل دادن آن ها، قایق بسازند. مدیر هیئت نجات غریق مازندران خاطرنشان کرد: طی سال های آخر همواره نسبت به افزایش حوادث دریایی هشدارهای حتمی را مطرح کردیم و گشوده هم تأکید می کنیم که در صورت دقت نکردن به هدایت شناورها و همچنین بیتوجهی مردمان به مسائلی مثل قرار نگرفتن در مسیر شناورهای تندرو این حوادث ارتقاء مییابد. تولید این قایق فی مابین سه هفته تا یک ماه طول میکشید و ایجاد قایقهای چوبی سبک، گوشه ای از همین هنر بود که تنها میتوانست به کوشش صنعتگران حیاتی تجربه و با تجربه انجام شود. همین قایق ظرفیت 6 مهمان را در 3 اتاق خواب مجلل خود داراست. شركت دریایی ملیتاس (Melitas) تصمیم گرفته كه قایق آدمیرال 107 فوتی (Admiral) خویش را صرفا به قیمت 612 هزار دلار به فروش برساند. این قایق كه یك موتور دوئیتز (Deutz) دارای توان 2000 اسب بخار بر آن نصب شده كه حیاتی حداكثر سرعت 92 كیلومتر بر ساعت آن را به قایق جادار و قابل اعتمادی بدل كرده كه به جهت اردوكشی دریایی بسیار مناسب است. اثر ها ناچیزی از آن ها بدست باستان شناسان رسیده است. در موتور کشتی از شاتونهای دوچندان بلند اهمیت پیستونهای خیلی پهناور به کارگیری میگردد تا بتواند وزنهای زیادی را به راحتی در دریا جابهجا کند . همین قایق كه مجهز به دو موتور كرم ابریشم (كاترپیلار) می باشد میتواند تا شتاب جذاب 32 گرهی دریایی عجله بگیرد. همین قایق كه کلیدی یك موتور دیزلی دیترویت از نوع 16وی92تیآ می باشد كه میتواند حیاتی حداكثر سرعت 22 گرهی دریایی حركت كند. همین قایق گنجایش 12 مهمان و 6 خدمه را دارد. قایق تفریحی كلاریسا (Clarissa) كه 32 متر طول داشته اصلی موتور بوده و بدنهای آلومینیومی دارااست در سال 1977 به وسیله شركت پول شاف ساخته شد و پس از این كه شركت آمریكایی “همهی دریانوردان” آن را در سال 1999 خرید کردن حدود 5 متر به ارتفاع سازهی دارای افزود.و آن را نوسازی و دوباره رنگ آمیزی كردند. در این ماجرا به طور غیر مستقیم مورد قضیه مرگ برای نوپا ابلاغ می‌گردد و صحیح کردن قایقهای چوبی نشان از امید رجوع پدر به منزل دارد. در سال 1991 ساخته شد در سال 2009 گزینه نوسازی كامل قرار گرفت و این به آن معناست كه اكنون آمادگی دارااست كه همچون روز نخستین كه از كارخانه خارج آمد و به آب انداخته شد، سینهی دریا را بشكافد. هجرت احساسی در سال 2009 بوسیله شركت دریایی دلتا زیر تغییرات و به روزرسانیهای عمده قرار گرفت. همین قایق كه در سال 1974 ساخته شد در سال 2009 مورد بازسازی كلی قرار گرفته و ضمن نوآوریهای فراوان، به روزرسانی شده و مجددن رنگ آمیزی شده می باشد تا برای سفرهای دراز دریایی فراهم باشد. چنانچه شما همین نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در گزینه قایق بادی موتوری لطفا از سایت ما دیدن کنید.

ایندکسر