اصلاحیه مصوبه دولت در خصوص تعیین سقف ظرفیت کاری پزشکان در سال 1401هیات وزیران در جلسه صبح روز چهارشنبه خود به ریاست محبر محمد محبر معاون اول رئیس جمهور با پیشنهاد معاون حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح مصوبه مربوط به تعریف سقف حرفه ای پزشکان در سال 1401 موافقت کرد.

بر اساس مصوبه دولت، در موارد خاص و ضروری برای پزشکان معینی که خدمات عالی ارائه می‌دهند، تا سقف ۲۰ درصد حقوق دریافتی پس از تصویب هیات‌مدیره حقوق و دستمزد و اعضای کارگروه متشکل از وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعیین می‌شود. پزشکی، آموزشی، تعاونی، کارگری و رفاهی توسط مدیر اجتماعی و برنامه سازمان و بودجه کشور قابل افزایش است. فهرست این افراد باید توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مراجع مدیریتی و استخدامی کشور ارسال شود.

تعدیل جریمه ها و سایر حدود ریالی موضوع تبصره (4) ماده (144) قانون گمرک.

با توجه به اینکه نصاب مقرر در تبصره (4) ماده (144) قانون گمرک متناسب با افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران تغییر می‌کند، هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی نسبت به تعدیل جریمه ها و حدود ریالی مقرر در تبصره فوق اقدام نماید.

اصلاحیه مصوبه تعیین میزان کارمزد ارائه خدمات ارتباطی ثابت و سیار/ با اصلاح مصوبه تعیین میزان عوارض صدور مجوز ارائه خدمات پستی در داخل و خارج از کشور موافقت شد.

هیأت وزیران پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر ایجاد تغییرات در مصوبه مذکور را به منظور حصول اطمینان از جمع بندی کمیسیون کنترل و انطباق هیأت های دولتی با قوانین و رفع مغایرت های قانونی مصوبه مذکور تصویب کرد. تعیین سهام دولتی برای خدمات ارتباطی سیار و ثابت.

بر این اساس، مبالغ جریمه مربوط به تخلفات عدم ثبت یا ثبت نادرست اطلاعات ایستگاه های ماهواره ای و همچنین وقوع تداخل فرکانسی ایستگاه ماهواره ای زمینی به ایستگاه های زمینی یا سایر ایستگاه های زمینی ماهواره ای در سال های آتی. به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری با تصویب وزیر اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس نرخ تورم سالانه در کشور قابل تعدیل است. آمار ایران اعلام کرد.

هیأت وزیران همچنین به منظور جلب نظر کمیسیون کنترل و انطباق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت قانونی در مصوبه در خصوص تعیین عوارض دولتی برای صدور مجوز برای ارائه خدمات پستی داخلی و بین المللی اصلاح شد. .

بر اساس تغییرات ارائه شده در این مصوبه، میزان حق‌الامتیاز صدور مجوز خدمات پستی داخلی و بین‌المللی و سهم دولتی حق‌الامتیاز در سال‌های آتی توسط وزارت ارتباطات و اطلاع‌رسانی با مشورت وزراء پیشنهاد می‌شود. که بخشی از آن هستند. کارگروه متشکل از وزرای اطلاعات، اقتصاد، دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و برنامه و بودجه کشور بر اساس نرخ تورم سالانه کشور اعلام شده توسط مرکز آمار ایران تنظیم می‌شود.

حتما بخوانید:
مایکروسافت می تواند روشی را برای راه اندازی واقعی برنامه های اندروید در ویندوز توسعه دهد

دولت تغییراتی در قوانین قانونی نظارتی شرکت های دولتی ایجاد کرده است
هیات وزیران به منظور جلب نظر کمیسیون کنترل و اجرای موافقت نامه های دولت با قوانین مربوط به مقررات نظارتی شرکت های دولتی موضوع بند (ه) تبصره (2) ماده واحده. قانون بودجه سال 1401 کل کشور به پیشنهاد معاون حقوقی رئیس جمهور تغییراتی در آیین نامه مذکور ایجاد کرد.
بر اساس اصلاحیه آیین نامه فوق، در این آیین نامه کلیه وظایف و مسئولیت های مقرر برای مجمع عمومی و شورای عالی شرکت های سهامی خاص از وظایف رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می باشد. همچنین کلیه وظایف و مسئولیت های حسابرس مستقل و بازرس قانونی طبق مفاد ماده (18) اساسنامه سازمان مذکور از وظایف حسابرس صدا و سیما و کلیه وظایف و مسئولیت های هیئت مدیره می باشد. مسئولیت مدیران / هیأت اجرایی بر عهده رئیس سازمان می باشد. رئیس سازمان مذکور موظف است نسخه ای از صورتجلسه و تصمیمات اتخاذ شده را حداکثر ظرف مدت 10 روز از روز تشکیل جلسه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.

اصلاح ماده واگذاری سهام به صندوق های کشوری، لشکری ​​و بازنشستگی تامین اجتماعی
به منظور رفع مشکل کمیسیون حسابرسی و تحقق مصوبه دولت در رابطه با مفاد اجرایی بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1401 کل کشور در خصوص واگذاری سهام در صندوق های کشوری، لشکری ​​و تامین اجتماعی، هیات وزیران معاون حقوقی پیشنهاد کرد رئیس جمهور اصلاحیه مصوبه فوق را تصویب کرد.
بر اساس این اصلاحیه، در چارچوب مصوبات قانونی و نظارتی مربوط، برنامه جمهوری و سازمان بودجه ردیف های مربوطه را از محل واگذاری سهام و سهام شرکت متعلق به مؤسسه موضوع اعتبار می کند. دولت و دولت در مالکیت شرکتهای مشمول واگذاری طبق ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور تخصیص می یابد.
همچنین نقل و انتقال قطعی سهام پس از قیمت توسط شورای واگذاری بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با توجه به توزیع سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق ماده (30) قانون برنامه تعیین می شود. و بودجه کشور از محل ردیف های مربوط در قانون بودجه انجام می شود.

صدور مجوز امضای موقت معاهده معاهده حقوقی متقابل در امور کیفری بین ایران و ایتالیا

هیات وزیران همچنین به وزارت دادگستری اجازه داد تا موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ایتالیا را مورد مذاکره، پاراف و امضای موقت قرار دهد.

با موافقت با پیشنهاد ایجاد تغییرات در قوانین مدیریت، بهره برداری، ساخت و توسعه فرودگاه های مدنی

به منظور دستیابی به بالاترین درصد استانداردهای ممکن در زمینه ناوبری هوایی و فرودگاهی و جلوگیری از نزول جایگاه کشورمان در رتبه بندی جهانی به ویژه در مقایسه با کشورهای خاورمیانه، پیشنهاد این وزارتخانه سازمان راه و شهرسازی (سازمان هواپیمایی کشوری) در خصوص اعمال تغییرات در آیین نامه مدیریت، بهره برداری، ساخت و توسعه فرودگاه های کشوری را تصویب کرد.

حتما بخوانید:
دکوراسیون مغازه کوچک در شرکت مهران طاهری

لازم به ذکر است صنعت هوانوردی کشور بر اساس تعهدات کنوانسیون شیکاگو موظف به رعایت استانداردها و الزامات بین المللی ناشی از کنوانسیون فوق الذکر به منظور حفظ و ارتقای ایمنی پرواز است و در این راستا بر اساس برنامه های سالانه و ویژه در چارچوب برنامه جهانی نظارت بر ایمنی هوانوردی توسط ایکائو نظارت و ارزیابی می شود.

دولت با اصلاح اساسنامه سازمان های مردم نهاد موافقت کرده است

هیئت وزیران به منظور هماهنگی حداکثری بین وزارت آموزش و پرورش و سازمان توسعه، تجهیز و بازسازی مدارس با خیرین برای ساخت مدارس در کشور و مجمع خیرین برای ساخت مدارس در استان ها موافقت کرد. اصلاح اساسنامه سازمان های مردم نهاد.

بر اساس اصلاحیه مصوبه مذکور، عضویت وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان توسعه، تجهیز و بازسازی مدرسه به عنوان بخشی از هیئت امناء و هیئت مدیره مدرسه جمهوری- جامعه خیریه ساختمان و مدیر کل آموزش و پرورش و مدیر کل بازسازی مدارس استان در هیئت امنا و هیئت مدیره انجمن خیرین مدرسه ساز. تشکل هر استان از شمول تبصره ماده (1) آیین نامه تشکل های مردم نهاد مبنی بر عدم فعالیت مسئولین و مسئولین و کارمندان کشوری و دستگاه های دولتی در مؤسسات ملکی به عنوان مؤسس یا عضو مستثنی است.

لایحه اصلاحیه قانون شهرداریها در خصوص مالکیت معابر و معابر عمومی در نتیجه تقسیم و صدور اسناد.
با تصویب هیأت وزیران، لایحه اصلاح تبصره (4) ماده (101) قانون شهرداری ها در خصوص مالکیت اراضی، معابر و معابر عمومی در نتیجه تفکیک و تقسیم و صدور مالکیت به تصویب رسید. اسناد.

بر اساس لایحه اصلاحی مذکور، مالکیت اراضی واگذاری حاصل از تقسیم و تقسیم موضوع این تبصره به شهرداری منتقل نمی شود و در عین حال در صورت باقی ماندن واگذاری اراضی مذکور. استفاده از آنها صرفاً برای شبکه معابر و اماکن عمومی و همچنین سرانه خدمات مطابق با نقشه های مصوب شهری امکان پذیر است و با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده در نتیجه در اختیار شهرداری خواهد بود. تقسیم و توزیع اهدایی که بر اساس توافق طرفین صورت گرفته است، در صورت واگذاری ترجیحات شهرداری در تنظیم سند اجاره، شهرداری از پرداخت حق مسئولیت و اجاره معاف است. به استثنای موارد این قانون برای یک بار از پرداخت هزینه انتقال معاف است.

از جمله دلایل موافقت دولت با لایحه اصلاحی فوق می‌توان به مواردی چون الزامات قانونی مربوط به طرح‌های توسعه شهری و ضوابط شهرسازی، مسئولیت شهرداری در تأمین امکانات دوش و خدمات عمومی و لزوم استفاده عمومی از آن‌ها اشاره کرد. در نتیجه افزایش ارزش اراضی، نشان از بیگانه شدن اراضی و بهبود آنها دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort android rat duşakabin fiyatları fud crypter hack forum bayan escort - vip elit escort lyft accident lawyer html nullednulled themesViagrasu tesisatçısıgercekhoca.org