شخصیتی که برای اولین جايگاه پی به حسادت برادران یوسف به او می موفقیت و از همین بابت، یوسف را در نزد خویش نگه می دارد. عهد و پیمان قاسم خانی نویسنده و کارگردان و همسر قدیمی بهاره رهنما درباره استعداد بازیگری او همین طور می گفت: «در این یکسری زمانی که بازیهای او را در نمایش زنده دیدهام، تازه به استعدادش پی بردهام. بهاره بازیگری بود که به یقین اکثری خودش را حیف کرد در واقع او مصداق بارزی می باشد از هنرمندی که استعدادش در مسیر اینستاگرام هرز رفت. این بازیگر زن فقط هنرمندی می باشد که هیچ هنرمندی براش کامنت نمیزاره البته چنانچه اصل مطلب رو بخوایم بگیم باید بگیم که بهاره رهنما ثروتش رو از شیوه اینستاگرام و فعالیت بشدت مضاعف و حتی زیاده پرورش به دست آورد ولی مگه کاربرانی که فالوش کردن رو کسی مجبور کرده؟ ولی که بهاره رهنما در بیو صفحه اینستاگرامش که نزدیک به 5 میلیون دنبال کننده دارد، گزاره ای جذاب نوشته و همین گزاره رو آن‌گاه از جریان لایوی که داشت و گفته بود کسی که بعد از آن از سی سال زحمت نتونسته وضعیت لطف رو مهیا کنه بی دست و پاست و مردمان رو خیلی زیاد خشمگین کرده بود، نوشت. پس در بزرگ نمودن و شاخ کردن چنین اشخاصی در فضای مجازی کاربران هم بی تقصیر نیستند، در صورتی که بهاره رهنما بازیگر و چهره ای دارای شهرت بود و مانند بعضا اشخاص بی هنر در اینستا که شاخ شدن نیست! آخرین اثری نیز که بهاره رهنما در آن به عنوان بازیگر ایفای نقش کرد سریال نمایش خانگی گیسو بود که به اعتقادوباور تماشاگران و حتی عامل ها خود همین سریال یک شکست مفتضحانه برای منوچهر هادی بود. طبیعتا بازیگر وقتی قرار میباشد در یک اثر تاریخی ایفای نقش کند می بایست مطالعاتی درباره آن برهه هنگامی و کاراکتری که قرار است نقشش را بازی کند، داشته باشد. وقتی که یعقوب، مردم بنیاسرائیل را به معبود یگانه عالم فرا خوانده و از پرستش خدایان سرد و سنگی انذار میدهد؛ خداوند، نبی بعدی را در نسل او قرار داده و یوسف را به وی عطا مینماید که در حسن و جمال، بینظیر است. تیم فیلم: یوسف تیموری در حضور امیر جعفری ادای او را در میآورد که همین ویدئو در فضای منجازی پربازدید شده است. برای اشخاصی که هر نوع نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین هدایت در گزینه چگونگی استعمال از کتاب یوسف اسدی ، شما شاید می توانید اهمیت ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر