برای هر متر مربع در موقعیت معمولی ۴۰۰BTU ظرفیت و برای ۳۵ تا ۴۰ متر مربع ۱۲۰۰۰BTU (یک تن تبرید) ضروری است، بدین ترتیب برای متراژ ۱۲۰ متر مربع از ۲ عدد داکت اسپلیت حیاتی گنجایش هر کدام ۱۲۰۰۰BTU به کارگیری می شود. همانطور که گفته شد به جهت کولر گازی ها اعم از مدل دیواری و داکت اسپلیت از گنجایش (BTU) به کار گیری می شود و هر ۱۲۰۰۰BTU مساوی یک بدن تبرید است. برای خرید کردن داکت اسپلبت نمی توان تنها به بازار مراجعه کرده و به رخ اتفاقی دستگاهی را گزینش کرد. به طور کلی می اقتدار گفت همانطور که به جهت خرید کردن فریزر های صنعتی و ریز برای به دست آوردن و کارتان به ایجاد کنندگان یخچال ایرانی مراجعه و متاع آیتم حیث را کلیدی بعد ها دلخواه توصیه می دهید در آتی ای نزدیک به جهت خرید کردن داکت اسپلیت می توانید از همین آپشن تولید کنندگان ایرانی استفاده نمایید. شارژ گاز داکت اسپلیت، نیاز به مهارت و علم دارد، چون که واجب هست بدانید میزان ظریف آن چه میزان است. بعضا اهمیت نصب غلط دستگاه، کار کشته نخواهند بود تا از امکانات دستگاه به طور کامل بهره ببرند و در صورتی که دستگاه صحیح فعالیت نکنند آن را به عهدهی کمپانی سازنده میگذارند. در صورتی که اهمیت زدن کلید روشن شدن داکت اسپلیت، سیستم روشن نشد، او‌لین چیزی که به ذهن می رسد انقطاع شدن برق سیستم است. بعضی کلیدی کارگزاشتن نادرست دستگاه، قدرتمند نخواهند بود تا از امکانات دستگاه به طور تام بهره ببرند و در صورتی که دستگاه درست کار نکنند آن را به عهدهی شرکت تولید کننده می گذارند. گردش سیال مبرد در یونیت خارجی می باشد که شکل می گیرد. بخش کندانسور، یونیت خارجی آن است و طبق معمول از دینام، فن، موتور و دیگر تجهیزات ساخته شده. از طرفی، نوع برند، قابلیت های آن و امکانات گزینه حیث خرید کننده در اولویت تعیین دستگاه قرار دارند. 1. کنترل دما و سرعت هوا بصورت منطقه ای وجود ندارد بطوریکه دستگاه باطن آپارتمان پر‌نور میگردد تمام فضا اعم از تالار و اتاق های خواب هم دما میشوند.با وجود ترموستاتی که در بزرگترین فضا قرار گرفته میباشد دمای هوا اندازه گیری می‌گردد و همین از بزرگترین معایب سیستم داکت اسپلیت است. در صورتی که شما هر مدل سوالی در رابطه اهمیت کجا و روش استعمال از شکل داکت اسپلیت دارید، می توانید دارای ما در ورقه وب تماس داکت اسپلیت هیوا صنعت بگیرید.

ایندکسر