۵ – عکس های میکروسکوپی دریافت شده مربوط به یک واحد تصفیه گاز حباب های ضد کف که در محلول آمین ذرات سولفید آهن را جذب نموده و تشکیل توده بهم فشرده ای را داده میباشد . همانطور که در مقدمه این مقاله اشاره شد بنظر نمی رسددر اکثر واحدهای تصفیه گاز کف نمودن خلل حادی باشد اصلی تزریق ضد کف عملیات ادامه داشته و خود را به یک روز کاری دیگر می رسانند تولیدکنندگان و فروشندگان راست گفته اند اگر مجبوریم به یک واحد ضدکف تزریق نماییم یقینا واحدتصفیه گاز با مشکلی مواجه میباشد که بایستی آن اختلال را از در بین پیروزی . • آنتی فوم مبنا روغنی: دفومرها یا ضد کف های پایه روغنی، اهمیت یک حامل روغنی هستند، که همین حامل می تواند گیاهی، نفتی یا هر دسته روغن دیگری به غیر از سیلیکونها باشد و در ادغام کف نامحلول است. جور امولسیون تشکیل شده تا حد متعددی به ماهیت سورفاکتانت مورد به کار گیری در آن بستگی دارد. این جور امولسیون اساسی آب قابل رقیق سازی نیست ولی اهمیت روغن رقیق می شود. دو کارایی کلیدی سورفاکتانت عبارتند از: (۱) کاهش گیرایی سطحی فازهای روغن و آب و (۲) جلوگیری از انباشت، انسجام و شکستن قطرات دور از هم پس از تشکیل آن‌ها (APV). هنگامیکه روغن فاز مداوم اصلی آب توزیع شده در روغن به تیتر قطرات ریز باشد، امولسیون آب در روغن (W / O) است. مولکول های محلول تنش سطحی مایع را تغییر و تحول می دهند و می توانند به عنوان مواد فعال سطحی (سورفکتانت ها) تماشا شوند. به این ادله می باشد که فقط یک‌سری امولسیفایر (مانند بعضی از سورفاکتانت های غیر محلول که یک سپر از ذرات جامد را بر روی سطح گلوبول های مرکب تولید می کنند) یافت شده اند تا بتوانند به طور موءثر امولسیون های ضد کف را تثبیت کنند. ترکیبات ضد کف در صنعت نفت و گاز برای پرهیز از تشکیل کف یا شکستن کف های تشکیل شده مورد استعمال قرار می گیرد. اصطلاح عملکرد ضد کف برای تعریف ضد کف به معنای کیفی حیاتی اعتنا به کار ضد کف و استمرار آن استفاده می شود. ضد کف کننده های پودری در اورجینال ضد کف کننده های روغنی میباشند که بر بر روی یک حامل ذرات نظیر سیلیس قرار دارند. همچنین مطالعات در باره توان اثر گذاری مواد فعال در تراز روی انتفال حرارت را نشان دیتا اند . همین نیکی تنها یک شیوه معمولی برای افزایش مقدار پروتئین در کشت است ، بلکه مطالعه ما همینطور نگرش چگونگی تعامل ضد کف مهم سوله های سلول های میکروبی را ارائه می دهد. چنانچه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات بسیار بخش اعظم در آیتم انواع ضد کف پودری لطفا به بازدید از وب وب سایت ما.

ایندکسر