بیرینگ های عایق جریان الکتریکی این شرکت بصورت هر دو جور بلبرینگی و غلطکی سیلندریکال ارایه میشوند. عایق الکتریکی و سوق دهی الکتریکی دو مهمترین خاصیت ماده هستند. عایقهای الکتریکی متعدد مثل کاغذ، شیشه، سرامیک، تفلون و … برخی مواد همچون شیشه، برگه یا این که پلی تترافلوئورواتیلن، عایقهای الکتریکی زیاد لطف هستند. بکار می رود. آسیا، آمریکای شمالی و اروپای غربی به ترتیب، بزرگترین تولید کنندگان پلی اتیلن دنیا می باشند. امروزه فروش این محصولات از شیوه توزیع کنندگان قابل اجراست و جهت دهی می شود . نوارهای آغشته به فشار خلا (VPI) نوارهای غنی از رزین ( RR) نوارهای عایق رسانا میکا ها نوعی کریستال به وجود می آورند که از نظر رنگ گوناگون هستند . وقتی که عرصه الکتریکی اعمال شده بر روی یک ماده عایق در هر مکانی از عرصه مجزاسازی آستانه آن ماده فراتر رود، عایق ناگهان به یک رسانا تبدیل می شود و باعث افزایش دوچندان جریان، و تولید یک قوس الکتریکی از روش ماده می شود. دستگاه آزمون Hipot جهت اعمال ولتاژ بالا به یک عایق و اندازهگیری میزان جریان عبوری از آن ساخته شده است. امکان توسعه و گسترش خط ایجاد جهت ارائه محصولات مشابه به جهت موردها مصرف گستردهتر. بیرینگ های غلطکی سیلندریکال عایق جریان الکتریکی این شرکت جهت سر محورهایی به قطر 70 تا 150 میلیمتر عرضه میگردند. بلبرینگ های عایق جریان الکتریکی این شرکت برای سر محورهایی به قطر 70 تا 150 میلیمتر رضه میگردند. این مواد در تجهیزات الکتریکی همچون عایقها یا این که عایقبندی بهکار میروند. از محصولات حتمی و پرکاربرد در صنایع بهشمار میروند. ورق میکا رولی ، نسوز مهم سوابق قابل توجهی در راستا صنایع متنوع هست که در بازار صنعت وجود دارااست . اهمیت توجه به پیشرفت روز افزون صنعت های در کشور، نیاز به سرمایهگذاریهای درخور در بخش تامین قطعات و لوازم اولیه و جانبی صنایع، اهمیت تکیه بر مهارت و علم فنی متخصصین داخلی وجود دارد، تا سیر صعودی واردات بیرویه محصولات بیکیفیت خارجی و خروج ارز از مرز و بوم مهار، و به معنای واقعی واژه در مسیر “خودکفایی” مرز و بوم در بعضا صنایع، قدم برداشته شود. 1- فلوگوپیت 2- موسکوویت به جهت گونه های متفاوت و بسته به خصوصیت های حرارتی و برقی آیتم نیاز استفاده می کند. درصورتیکه شما هر مدل سوالی در رابطه کلیدی چه جایی و طریق به کار گیری از عایق الکتریکی در انگلیسی دارید، می توانید حساس ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر